Działalność

„Odnalezione w tłumaczeniu” – Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury

Stowarzyszodnalezione_w_tlumaczeniu_logotypenie Tłumaczy Literatury jest partnerem Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu, wyjątkowego festiwalu poświęconego wyłącznie sztuce przekładu. Jego zadaniem jest stworzenie platformy dla spotkań tłumaczy literatury, pisarzy i czytelników. „Naszym zamiarem jest promocja kulturotwórczej roli tłumaczy literackich, a także pogłębianie powszechnej wiedzy o sztuce translacji. W dzisiejszej zglobalizowanej rzeczywistości przekład często wykracza poza ścisłe ramy tłumaczenia tekstów i staje się szczególnie ważnym narzędziem budowania wiedzy o świecie, społeczeństwach i kulturach – jak wyjaśnia ideę projektu Aleksandra Szymańska, dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej, organizatora spotkań tłumaczy literatury. Do rady programowej festiwalu należą Justyna Czechowska, Magda Heydel i Urszula Kropiwiec.

Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” odbywają się co dwa lata, naprzemiennie z festiwalem Europejski Poeta Wolności. Każdy festiwal to spotkania, dyskusje, warsztaty, wykłady i wydarzenia artystyczne otwarte dla szerokiej publiczności.