Działalność

Sprawozdanie finansowe za rok 2010/2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  ZA OKRES
20.05.2010 – 03.06.2011

Na zebraniu Zarządu STL 11.11.2010 r. podjęto dwie kluczowe dla działalności finansowej
Stowarzyszenia decyzje:

1) ustalono, że nieobsadzoną dotąd funkcję skarbnika w Zarządzie będzie pełniła dotychczasowa członkini bez przydziału, Maria Gołębiewska-Bijak, która zgodziła się przyjąć ją wstępnie na okres do Walnego Zgromadzenia.
2) Po wstępnym rozpoznaniu i długich dyskusjach wybrano bank, w którym najkorzystniej będzie można ulokować fundusze Stowarzyszenia. Został nim Volkswagen Bank Polska S.A. z uwagi na łatwość dostępu i korzystne opłaty manipulacyjne.

W dniu 24 stycznia 2011r. ustanowiono pełnomocnictwa do rachunku bankowego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury dla prezesa Tomasza Ososińskiego i skarbnika Marii Gołębiewskiej-Bijak. Koszty założenia konta i kart do niego wyniosły razem 172 PLN i zostały potrącone ze składek, które zaczęły napływać 08. 04. 2011r.
Stan konta wynosi obecnie (dane z 03.06.2011)    2578, 13 PLN (co po uwzględnieniu kosztów bankowych oznacza, że składki wpłaciło 17 osób).

W dniu 22. 03. 2011 r. zostało złożone we właściwym Urzędzie Skarbowym Sprawozdanie finansowe za rok 2010 – sprawozdanie tzw. zerowe, ponieważ w ubiegłym roku Stowarzyszenie nie dysponowało żadnymi funduszami. Sprawozdanie za poprzedni rok zrobiła dla nas pani księgowa gratis, niemniej w budżecie na rok następny należy uwzględnić koszty jej honorarium za wykonywane dla nas usługi.

Musimy też przeznaczyć odpowiednią kwotę na wynagrodzenie dla informatyka, który buduje dla nas ostateczną wersję strony internetowej. Wykupienie witryny Zarząd sfinansował zresztą ze środków prywatnych członków.

Wobec tego, że konkretna działalność STL znajduje się jeszcze w sferze projektów, nie jestem w stanie przedstawić Państwu konkretnego budżetu na rok następny poza wspomnianymi dwiema sferami wydatków. Są wśród tych projektów, jak Państwo słyszeli, takie, które mogą Stowarzyszeniu przysporzyć środków, nie ulega jednak wątpliwości, że musimy usilnie zadbać o wkład własny, czyli składki.

Warto w tej kwestii zastosować dużą dyscyplinę, byśmy mogli w pełni czuć się członkami stowarzyszonymi, świadomymi, że Zarząd obraca pieniędzmi nas wszystkich.
(Regulamin członków)
Skarbnik STL
Maria Gołębiewska-Bijak