Działalność

Zestawienie finansowe za lata 2011-2017

7 października 2017 roku, podczas walnego zgromadzenia członków, podsumowując dwie kadencje na stanowisku skarbnika STL, Maria Gołębiewska-Bijak przedstawiła zbiorcze zestawienie finansowe STL za lata 2011-2017. Przedstawiamy je poniżej.

Wydatki 2011-2017

Członkowie 2011-2017