Aktualności

Uroczysko Hruszki oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Tropinka oferują pięć bezpłatnych pobytów dla członków/członkiń Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury i stowarzyszenia Unia Literacka oraz dla twórców/twórczyń z Białorusi, Litwy i Ukrainy. W dniach 10.03 – 24.03.2023 zapraszamy pięć osób do Uroczyska Hruszki na skraju Puszczy Białowieskiej ( https://hruszki.info ).

Rezydenci będą mieli do dyspozycji mieszkanie składające się z 5 pokoi z łazienką i biurkiem do pracy (1 pokój przystosowany dla osoby na wózku) oraz wspólnego olbrzymiego salonu z kuchnią. Tuż za posesją Uroczyska zaczyna się Białowieski Park Narodowy. Koszt dojazdu oraz wyżywienia we własnym zakresie. Jeśli podróż odbywać się będzie środkami komunikacji publicznej, organizatorzy zapewnią transport z Hajnówki. Rezydentowi/rezydentce z Ukrainy organizatorzy oferują zwrot kosztów dojazdu i wyżywienia do kwoty 1000 złotych.
Rezydenci/rezydentki zobowiążą się do przesłania krótkiego sprawozdania z pobytu i do udziału w zorganizowanym przez Tropinkę wieczorze autorskim w Chacie Kulturalnej przy Dworku Rousseau. Gmina Narewka objęła program rezydencji patronatem i wystąpi jako współorganizator spotkania.
Zgłoszenia powinny zawierać dane osobowe, krótkie cv oraz opis planowanej pracy. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 stycznia 2023 na adres rezydencjetworcze@gmail.com

Березнева творча резиденція для письменників та перекладачів у Біловезькій Пущі
Урочище „Грушки” та Асоціація для діалогу „Тропінка” пропонують п’ять стипендій на резиденції для членів та членкинь Асоціації перекладачів літератури та асоціації „Унія літерацька”, а також для літераторів із Білорусі, Литви та України. Від 10 до 24 березня 2023 р. запрошуємо п’ятеро осіб до урочища „Грушки” на окраїні Біловезької Пущі ( https://hruszki.info ). Резиденти матимуть у своєму розпорядженні помешкання, що складається із 5 кімнат кожна з ванною та робочим місцем (одна з кімнат пристосована до потреб для людей з інвалідністю), а також спільної великої вітальні та кухні. Одразу за межею Урочища починається Біловезький національний парк.
Дорожні витрати та харчування – власним коштом стипендистів. При доїзді громадським транспортом організатори забезпечують транспорт із містечка Гайнувка. Резидентам з України організатори пропонують повернення витрат за дорогу та до 1000 злотих компенсації на харчування.
Резиденти будуть зобов’язані надіслати короткий звіт за перебування на стипендії і взяти участь у авторському вечорі у „Хаті культуральній” при Дворику Руссо. Адміністрація регіону Наревка є патронатом даної програми резиденцій і виступить у ролі співорганізатора події.
Заявка повинні включати персональні дані, коротке резюме та опис запланованої на час резиденції праці. Надсилати до 31 січня 2023 року на електронну пошту rezydencjetworcze@gmail.com

The March 2023 residency programme for writers and translators in the Białowieża Forest, Eastern Poland.
Sacred Site Hruszki and Tropinka – Association for Dialogue offer five residencies, free of charge, for members of the Polish Literary Translators Association, Literary Union and authors (writers and translators) from Belarus, Lithuania and Ukraine. Between 10 and 24 March 2023 we invite five people to Hruszki ( https://hruszki.info ) at the edge of Białowieża Forest. Residents will stay in a beautiful apartment consisting of five bedrooms (one adapted for a person on the wheelchair), each with a bathroom and a writing desk, and a common living room/kitchen. The cost of transport and catering is not covered. For guests arriving by public transport transfer from Białystok or Hajnówka will be arranged.The resident from Ukraine is offered 1000 złotych for transportation and food costs.
Residents will be required to participate in an author’s meeting arranged by Tropinka Association in Chata Kulturalna at Rousseau’s Manor. The residency is set under the auspices of Narewka commune, which is also the co-organiser of the author’s meeting.
Applications sent to rezydencjetworcze@gmail.com should include personal details, a short CV and the description of the work planned. The deadline for applications is 31 January 2023.

Zdjęcie ze strony https://hruszki.info