Aktualności

Rusza nabór na inauguracyjny program rezydencyjny dla tłumaczy w Emily Anderson Centre for Translation Research and Practice w Irlandii. Stypendium wspierane jest finansowo przez Uniwersytet Galway, a jest ono przyznawane we współpracy z Literature Ireland  – finansowaną przez rząd organizacją promującą literatury irlandzkiej za granicą.

Oferta stypendialna skierowana jest do tłumaczy literackich, którzy pracują nad przekładem dzieła współczesnego irlandzkiego autora (piszącego w języku irlandzkim lub angielskim) na dowolny język europejski. Pobyt rezydencyjny trwa pięć tygodni, a stypendium obejmuje pokrycie kosztów podróży i zakwaterowanie w Galway.

Stypendyści będą mieli możliwość uczestniczyć w dwóch, względnie trzech wydarzeniach organizowanych przez Emily Anderson Centre, takich jak nadchodząca czwarta konferencja Emily Anderson Centre for Translation Research and Practice, konferencja Translation Studies Network of Ireland –  Translation and Creativity (25-26 kwietnia br.) oraz Międzynarodowy Festiwal Literatury Cúirt.

Uczestnicy programu muszą posiadać niezbędne dokumenty / wizy na pobyt w Irlandii jak również międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne. Wnioski należy wysłać na adres translate@literatureireland.com do poniedziałku 18 marca do godziny 18:00.
Rezydencja odbędzie się wiosną 2024 roku.

Więcej informacji na stronie: https://translation.universityofgalway.ie/translator-in-residence/