Baza tłumaczy

Jakub Kornhauser Członek zwyczajny     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

francuski, rumuński, serbski

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

proza, poezja, esej, humanistyka, literatura naukowa, historia sztuki

Biogram

Jakub Kornhauser – poeta, eseista, tłumacz, redaktor, krytyk literacki i literaturoznawca, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej UJ oraz w Ośrodku Badań nad Awangardą przy Wydziale Polonistyki UJ, którego jest współzałożycielem. Współpracuje z Centrum Badań Przekładoznawczych UJ (warsztat przekładu literatury eksperymentalnej; indywidualne projekty przekładowe) i Instytutem Filologii Polskiej UAM (Creative Writing Lab). Zajmuje się między innymi teorią i historią XX-wiecznych ruchów awangardowych, literaturą eksperymentalną, poezją współczesną, kulturą Europy Środkowej i krajów romańskich.

Współpracuje z Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Małopolskim Instytutem Kultury i Krakowskim Biurem Festiwalowym W ramach działalności portalu Małopolska To Go wytycza i opisuje trasy rowerowe po Małopolsce. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Romanica Cracoviensia”. W latach 2015–2016 był członkiem zespołu redakcyjnego „Literatury na Świecie”. W 2015 oraz od 2017 roku redaktor Nowej Dekady Krakowskiej. Członek zarządu Krakowskiej Fundacji Literatury. W Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego współprowadzi od 2014 roku serię „awangarda/rewizje”. Pomysłodawca i redaktor prowadzący serii wydawniczych: „Rumunia Dzisiaj” w TAiWPN Universitas, „wunderkamera” w Instytucie Mikołowskim i „Najnowsze Literatury Romańskie” (scriptum). Edytor dzieł zebranych Juliana Kornhausera (WBPiCAK, Poznań, dotychczas 4 tomy). Stały współpracownik m.in. „Miesięcznika Znak” i „Magazynu Wizje”.

Autor trzech monografii naukowych: Całkowita rewolucja. Status przedmiotów w poezji surrealizmu (Wydawnictwo UJ, Kraków 2015), Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje (Wydawnictwo UJ, Kraków 2017) i Preteksty, posłowia. Małe kanony literatury światowej (TAiWPN Universitas, Kraków 2019). Redaktor i współredaktor kilkunastu monografii naukowych poświęconych awangardzie, literaturze eksperymentalnej, kulturze Francji, krajów Europy Środkowej i współczesnej literaturze polskiej. Autor czterech książek poetyckich (za Drożdżownię, WBPiCAK, Poznań 2015, wyróżniony Nagrodą im. Wisławy Szymborskiej i nominacją do nagrody Orfeusz; za Dziewięć dni w ścianie, WBPiCAK, Poznań 2019, nominowany do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej) oraz dwóch eseistycznych (za Premie górskiej najwyższej kategorii, Książkowe Klimaty, Wrocław 2020, wyróżniony Nagrodą Znaczenia i nominacją do Nagrody Literackiej Gdynia za esej). Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021.

Tłumacz z języków francuskiego, rumuńskiego i serbskiego, sporadycznie angielskiego i niemieckiego [pełna lista przekładów poniżej]. Za przekład tomu poezji Dumitru Crudu Fałszywy Dymitr (z J. Kornaś-Warwas, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2018) nominowany do nagrody Europejski Poeta Wolności, za przekład tomu wierszy Miroljuba Todorovicia Świnia jest najlepszym pływakiem (z K. Siewior, Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2020) nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia. Redaktor bądź współredaktor przekładowych numerów „Nowej Dekady Krakowskiej” (2015 – Francja, 2016 – Belgia, 2017 – Katalonia oraz dadaizm, 2018 – Norwegia oraz Europa Środkowa, 2019 – Rumunia), redaktor i komentator twórczości przekładowej (m.in. na łamach „Literatury na Świecie”), autor posłowi i wstępów do książek przekładowych. Organizator i uczestnik przekładowych edycji festiwali (m.in. Festiwal Błońskiego), warsztatów i seminariów przekładowych (w zakresie literatury francuskiej, rumuńskiej i eksperymentalnej). Stały współpracownik Festiwalu Conrada, Festiwalu Miłosza, festiwali Silesius, Góry Literatury i innych.

Wybrane przekłady

Dumitru Crudu, Fałszywy Dymitr (z J. Kornaś-Warwas, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2018; tom poezji; przekład z języka rumuńskiego; ISBN 978-83-66003-02-6)

Gherasim Luca, Bierny wampir (Instytut Mikołowski, Mikołów 2018; proza; przekład z języka francuskiego; ISBN 978-83-65250-48-3)

Gellu Naum, Vasco da Gama i inne cykle poetyckie (Instytut Mikołowski, Mikołów 2019; tom poezji; przekład z języka rumuńskiego, ISBN 978-83-65250-63-6)

Gherasim Luca, Kleptoobiekt śpi i inne prozy (Instytut Mikołowski, Mikołów 2020; proza; przekład języka z języka rumuńskiego; ISBN 978-83-65250-73-5)

Miroljub Todorović, Świnia jest najlepszym pływakiem (z K. Siewior, Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2020; tom poezji; przekład z języka serbskiego; ISBN 978-83-66487-08-6)

Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej (red. J. Kornhauser, K. Siewior, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014; przekłady manifestów, esejów rumuńskich awangardystów, m.in. Iona Vinei, Ilarie Voronki, Geo Bogzy, Gherasima Luki, Gellu Nauma; ISBN 978-83-233-3815-4)

Przekłady awangardowej literatury rumuńskiej i mołdawskiej w „Literaturze na Świecie”, „Nowej Dekadzie Krakowskiej”, „Wizjach”, „Wyspie”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Fragile” i in. (Dumitru Crudu, Gherasim Luca, Gellu Naum, Miruna Vlada, Stefan Baghiu, Stefan Manasia), serbskiej (Miroljub Todorović) w „Wizjach” oraz belgijskiej (Paul Nougé), francuskiej (m.in. André Breton, Tristan Tzara) i niemieckiej (Hans Arp, Max Ernst, Richard Huelsenbeck) w „Nowej Dekadzie Krakowskiej”.