Baza tłumaczy

Nina Anna Trzaska Członkini zwyczajna     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

angielski, grecki, nowogrecki,

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

esej, fantastyka, humanistyka, literatura popularna, literatura piękna, poezja, proza

Biogram

Pracuję obecnie na stanowisku adiunkta na Wydziale Neofilologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w październiku 2023 roku obroniłam doktorat pt. Grecki wampiryzm w ujęciu diachronicznym na podstawie źródeł literackich i piśmiennictwa nieliterackiego.

Przekładem zajmuję się zazwyczaj w ramach współprac naukowych i kieruję się chęcią promowania literatury nowogreckiej w Polsce.

W moim dorobku pojawiają się różnorodne utwory:

  • przekład klasyki prozy greckiej – powieść Aleksandrosa Papadiamandisa (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης) Morderczyni (Η φόνισσα).
  • przekład „komercyjny” – opowiadanie Petrosa Markarisa Frappé; w antologii opowiadań kryminalnych Fonos. Zbrodnia po grecku.
  • Przekład poezji współczesnej – współpracowałam przy przekładzie wierszy cypryjskiego poety Kiriakosa Charalambidisa, które zostały wydane pt. Literatura jest oddechem życia.

W ramach mojej pracy doktorskiej również powstał szereg przekładów, głównie obejmujących greckie podania wierzeniowe.

Obecnie zaangażowana jestem w projekt grantowy finansowany przez NPRH pt. „Izokrates. Dzieła wszystkie” (kierownik: dr hab. Jan Jakub Kucharski, ID: 457133), gdzie finalizuję już przekład i opracowanie traktatu „Archidamos” (Isocr. 6) oraz IX listu „Do Archidamosa” (epist. 9).

Wybrane przekłady

Aleksandros Papadiamandis, Morderczyni (Φόνισσα); w: Arcydzieła Literatury Nowogreckiej. Proza grecka XIX wieku: mistrzowie małych form. Cz. 2, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2017, ss. 67-215.

Petros Markaris, Frappé; w: Zbrodnia po grecku: antologia opowiadań kryminalnych, Książkowe Klimaty, Wrocław 2022, ss.77-87.

Kiriakos Charalambidis, Literatura jest oddechem życia (antologia wierszy w przekładzie prof. Michała Bzinkowskiego, Rity Winiarskiej i Niny Anny Trzaski z przedmową prof. Krystyny Tuszyńskiej), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2022.

Przekład wierszy Kiriakosa Charalambidisa Po aramejskuPindar na boskiej uczcie, czasopismo „Fraza. Poezja – proza – esej”, 2022, nr 1-4 (115-118), s.30-32.

Emanuil Roidis, Wampiry średniowiecza; w: Emanuil Roidis, Ateńskie przechadzki. Wybrane eseje i opowiadania (red. Ewa Róża Janion, Przemysław Kordos, Kaja Raszewska), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2023, s.189-194.