Baza tłumaczy

Piotr Skalski Członek zwyczajny     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

francuski

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

proza, esej, humanistyka, nauki społeczne

Wybrane przekłady

Guy Hocquenghem, Pragnienie homoseksualne, z posłowiem Justyny Struzik, Wydawnictwo Ostrogi, Kraków 2021.

Catherine Malabou, Plastyczność u zmierzchu pisma. Dialektyka, destrukcja, dekonstrukcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Przy okazji wydania tej książki Zuzanna Piechowicz rozmawiała o filozofii Malabou z Michałem Krzykawskim w radiu Tok.fm.

1/ Catherine Malabou, Przyszłość Hegla. Wstęp,
2/ Christophe Bouton, Czas i wolność,
3/ Teresa Pedro, Czas według „Światowieków” F.W.J. Schellinga, „Kronos”, 2/2018.

Catherine Malabou, Ontologia przypadłości. Esej o plastyczności destrukcyjnej, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2017.