Baza tłumaczy

Vera Vinogorova Członkini zwyczajna     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

polski

Języki docelowe

rosyjski

Specjalizacje

proza, poezja, esej, literatura faktu, publicystyka

Biogram

Wiera Winogorowa (Vera Vinogorova) urodziła się w Nowosybirsku (Rosja). Wykształcenie wyższe: techniczne/inżynierskie oraz humanistyczne.
Od 2001 roku mieszka w Polsce, w Białymstoku i tu zajmuje się przede wszystkim tłumaczeniem polskiej literatury pięknej oraz publicystyki na język rosyjski.
Jako tłumaczka opublikowała i wydała:
zbiory poezji (Wisława Szymborskaja, Erazm Juliusz Bolek, Leszek Żuliński);
prozę (W. Gombrowicz, R. Kapuściński, E. Olszewska, W. Anders).

Finalistka konkursu na najlepsze tłumaczenie na język rosyjski wierszy Tadeusza Różewicza (2013), laureatka konkursu «Музыка перевода» (Muzyka przekładu) – 2014 (dyplom).

Jest autorką publikacji z teorii przekładu, są to artykuły i książka: „Sens. Rozumienie. Komunikacja sytuacyjna (notatki tłumacza)”, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012.

Od 2010 roku należy do Zwiazku Tłumaczy Rosji.