Aktualności

Redakcja „Przekładańca” zaprasza do nadsyłania propozycji tekstów do monograficznego numeru zatytułowanego „Między językiem dominującym a językiem zdominowanym. Przekład i postkolonializm”, pod redakcją Renaty Makarskiej i Hanny Makurat-Snuzik.

Przedmiotem badań postkolonialnych stał się w ostatnich dziesięcioleciach również przekład, a dokładniej „nierówne relacje władzy” między kulturami i językami oraz relacja dominacji i zdominowania w działalności tłumaczeniowej. W tym kontekście przekład może być rozpatrywany z jednej strony jako narzędzie kolonizacji i ekspansji, z drugiej – jako pomost między kulturą słabszą i silniejszą.
Więcej o treściach, którym ma być poświęcony ten właśnie numer „Przekładańca”, m.in. o tym, co się wydarza w przekładzie między językiem dominującym a językiem zdominowanym można przeczytać: TUTAJ.


Termin nadsyłania zgłoszeń (abstrakt liczący ok. 250 słów oraz biogram – ok. 50 słów): 17 marca 2024 na adres: przekladaniec@uj.edu.pl .

Autorki i autorzy abstraktów, którzy pozytywną odpowiedź otrzymają przed 29.03.2024, zostaną poproszeni o przesłanie pełnych tekstów do 30.06.2024 roku. 
Planowany termin publikacji: grudzień 2024.