Aktualności

W czwartek 19 maja w Sofii (Bułgaria) zebrało się ponad 40 przedstawicieli 29 organizacji członkowskich CEATL, w tym Rafał Lisowski, prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Spotkanie odbywa się w formie hybrydowej – część osób łączy się przez internet.

Spotkanie rozpoczęła Sandra Mouton, sekretarzyni generalna FIT Europe. Mówiła przede wszystkim o konieczności zacieśnienia współpracy na poziomie europejskim oraz o walce o lepsze warunki pracy dla tłumaczek i tłumaczy.

Głos zabrała także Yana Genova, przewodnicząca RECIT – European Network of International Centres for Literary Translation, podkreślając wspólne cele, jakie przyświecają jej organizacji oraz CEATL, a także istotną rolę, jaką model rezydencji twórczych odgrywa w pracy tłumaczek i tłumaczy.

Na zakończenie dnia bułgarski pisarz Alexander Shpatov oprowadził uczestniczki i uczestników po Sofii.