Aktualności

Muzeum Pana Tadeusza we współpracy ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury zapraszają na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Tłumacz w muzeum”, które odbędzie się 26 listopada 2023 roku
we wrocławskiej księgarnio-kawiarni Popiół i Diament o godzinie 16:00.

24 lutego 2022 roku zmienił się bieg historii. Dla naszych ukraińskich sąsiadów, którzy żyli w cieniu wojny od 2014 roku, wybuch pełnoekranowej agresji rosyjskiej był końcem świata, jaki znali. Złożone emocje czasu wojny – dramatyczne chwile i trudne doświadczenia, a jednocześnie momenty budujące i przywracające wiarę w człowieczeństwo – stały się motywami przewodnimi twórczości ukraińskich poetów, prozaików, eseistów i publicystów. Ta twórczość stała się znakiem czasów – wyrazem stanu ducha nie tylko autorów, ale całego ukraińskiego społeczeństwa.

Gośćmi kolejnego spotkania z cyklu „Tłumacz w muzeum” w Muzeum Pana Tadeusza będzie dwoje tłumaczy literatury ukraińskiej – Anetą KamińskąMarcinem Gaczkowskim, którzy opowiedzą nam o wyzwaniach, z jakimi musieli się mierzyć w tym nadzwyczajnym czasie. Porozmawiamy też o ich zachwytach nad literaturą ukraińską czasu pokoju, a także o samym procesie tłumaczenia, warsztacie tłumacza i osobliwościach języka ukraińskiego.

Aneta Kamińska

Aneta Kamińska – poetka i tłumaczka poezji ukraińskiej. Autorka książek poetyckich: „zapisz zmiany” (2004), „czary i mary (hipertekst)” (2007), „autoportret z martwą naturą. ostatnie wiersze nazara honczara napisane przez anetę kamińską” (2018, nominacja do Nagrody Nike 2019), „więzy krwi” (2018), „czernowitz czarowidz” (2021), „teraz zaraz” (2022), „wschodniki / zachodniki” (2022) oraz „pokój z widokiem na wojnę” (2023). Wydała wybory przekładów wierszy: Nazara Honczara „Gdybym” (2007), Hałyny Tkaczuk „Ja i inne piękności” (2011), Chrystii Wenhryniuk „Długie oczy” (2013), Borysa Humeniuka „Wiersze z wojny” (2016), Lubow Jakymczuk „Morele Donbasu” (2018), Julii Stachiwskiej „Wszystkie możliwe rzeczy” (2019, nagroda „Literatury na Świecie” za przekład), Wasyla Hołoborodki „Tęcza na murze” (2020, nominacja do ukraińskiej Nagrody Drahomana za przekład), Emmy Andijewskiej „Atrakcje z orbitami i bez” (2021), Kateryny Kałytko „Nikt nas tu nie zna i my – nikogo” (2022; finalistka nagrody Europejski Poeta Wolności), Hałyny Kruk „Żywica” (2022), Julii Musakowskiej „Żelazo” (2022), Iryny Wikyrczak „Algometria” (2022), Ołeha Kocarewa „Ewakuacja” (2022), Ii Kiwy „czarne róże czasu” (2022), Iryny Szuwałowej „niewyrażalne” (2022), Lubow Jakymczuk „Produkcja czułości” (2023), Marianny Kijanowskiej „Fotosynteza”, Łesyka Panasiuka „Rozrzucone twarze” (2023) oraz prozę poetycką Olafa Clemensena „Lato ATO” (2020) oraz trzy autorskie antologie: „Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska” (2011), „30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska” (2012) oraz „Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy” (2014).

Marcin Gaczkowski

Marcin Gaczkowski – literaturoznawca i historyk, nauczyciel akademicki, publicysta, radiowiec oraz tłumacz literatury ukraińskiej. Jest współtwórcą portalu translatorskiego Rozstaje.art, autorem jego manifestu i „redaktorem moralnym”. Przetłumaczył na język polski m.in. książki poetyckie Wasyla Stusa, Jurija Zawadskiego i Myrosława Łajuka, a także kilka książek prozatorskich. W tegorocznym finale Literackiej Nagrody Europy Środkowo – Wschodniej „Angelus” znalazły się przełożone przez niego powieść „Córeczka” Tamary Dudy oraz reportaż „Świetlana droga” Stanisława Asiejewa. Doktor nauk humanistycznych, autor i redaktor szeregu prac naukowych i popularnych poświęconych historii i kulturze Europy Środkowo – Wschodniej, zwłaszcza Ukrainy. Publikuje m.in. w „Czasie Literatury” i „Polityce”, prowadzi audycje literackie w Polskim Radiu dla Ukrainy.

Wiktoria Malicka

Prowadząca: dr Wiktoria Malicka – antropolożka i menedżerka kultury, szczególnie zainteresowana współczesną kulturą ukraińską. W latach 2010–2020 mieszkała we Lwowie i pracowała dla Ossolineum jako Pełnomocnik ZNiO we Lwowie. W 2021 roku obroniła pracę doktorską, pt. „Przestrzenie tożsamości współczesnego Lwowa. Miasto w świadomości mieszkańców”. Problematykę tę zgłębia nadal prowadząc zajęcia fakultatywne w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie, już we Wrocławiu, pełni funkcję Pełnomocnik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ds. Współpracy z Zagranicą. Jej ważnym zadaniem pozostaje współpraca z instytucjami ukraińskimi, do których po II wojnie światowej trafiły ossolińskie kolekcje.

Prowadząca: dr Wiktoria Malicka – antropolożka i menedżerka kultury, szczególnie zainteresowana współczesną kulturą ukraińską. W latach 2010–2020 mieszkała we Lwowie i pracowała dla Ossolineum jako Pełnomocnik ZNiO we Lwowie. W 2021 roku obroniła pracę doktorską, pt. „Przestrzenie tożsamości współczesnego Lwowa. Miasto w świadomości mieszkańców”. Problematykę tę zgłębia nadal prowadząc zajęcia fakultatywne w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie, już we Wrocławiu, pełni funkcję Pełnomocnik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ds. Współpracy z Zagranicą. Jej ważnym zadaniem pozostaje współpraca z instytucjami ukraińskimi, do których po II wojnie światowej trafiły ossolińskie kolekcje.

Więcej informacji na temat spotkania i całego cyklu: https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wydarzenia/tlumacze-czasu-wojny-ukraina/?fbclid=IwAR3TuOdwa9vhRumXhM6jgzYdFF1eewQPfP1iKHdH3-AbnIznJoAM3m1J_T0