Aktualności

Dziesiąta edycja Polsko-Niemieckich Warsztatów Translatorskich odbędzie się w ramach programu TOLEDO utworzonego przez fundusz Deutscher Übersetzerfonds, przy wsparciu Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej,we współpracy z Literarisches Colloquium Berlin, Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury (STL).

Organizatorzy zapraszają do składania aplikacji na udział w dziesiątej edycji Polsko-Niemieckich Warsztatów Translatorskich ViceVersa, które odbędą się już po raz trzeci w Literarisches Colloquium Berlin. Warsztaty przeznaczone są dla tłumaczy przekładających literaturę niemieckojęzyczną na polski i polską na niemiecki. Główną częścią warsztatów, wpisujących się w tradycję dwujęzycznych seminariów translatorskich, będzie intensywna dyskusja nad zgłoszonymi fragmentami przekładów, które zostaną uprzednio rozesłane do uczestników. W ramach przygotowań wymagana jest krytyczna lektura wszystkich tekstów – jest ona niezbędna dla pomyślnego przebiegu warsztatów.

Warsztaty poprowadzą polska tłumaczka i niemiecki tłumacz, organizując i moderując pracę w grupie podczas seminarium. Punktem wyjścia do dyskusji będzie zawsze „szczególny problem” oraz możliwości jego rozwiązania, następnie omówimy specyficzne problemy tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski, by na koniec przedyskutować zasadniczą kwestię jakości przekładu artystycznego. Warsztaty przewidziane są dla dziesięciu uczestników, po pięciu z każdej grupy językowej. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie zarówno tłumaczy literatury z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, jak też tłumaczy młodych, nie mających jeszcze zbyt dużego dorobku twórczego.

Prowadzący warsztaty: Dorota Stroińska i Thomas Weiler

Warunki uczestnictwa: doświadczenie zawodowe (przynajmniej jedna publikacja przekładu drukiem)

Tłumaczone teksty: proza, poezja, eseistyka, dramat, literatura dla dzieci i młodzieży oraz utwory z szeroko rozumianej humanistyki

Czas trwania: od niedzieli 5 maja do soboty 11 maja 2024 roku

Miejsce: Literarisches Colloquium Berlin (LCB), Am Sandwerder 5, 14109 Berlin (www.lcb.de)

Opłata: Udział w warsztatach (w tym nocleg i wyżywienie) jest bezpłatny. Organizatorzy zwracają koszty podróży.

Warsztaty są planowane jako spójna całość, dlatego możliwy jest tylko udział w całym programie zajęć.

Zgłoszenia powinny zawierać:

  1. Krótki życiorys wraz z listą publikacji (maksymalnie 1 strona)
  2. Około 4 do maksimum 5 stron aktualnego, jeszcze nie ukończonego własnego przekładu. Prosimy o następujące sformatowanie tekstów: odstęp między wierszami przynajmniej 1,5 interlinii, numeracja wierszy na marginesie z lewej strony, szeroki margines po prawej stronie na notatki.
  3. Odpowiednie strony tekstu oryginału (numeracja wierszy na marginesie z lewej strony)
  4. Krótka charakterystyka autora i dzieła (maksymalnie 1 strona)
  5. Krótkie przedstawienie szczególnych trudności w przekładzie danego fragmentu.

Prosimy umieścić na wszystkich dokumentach nazwisko kandydata i wysłać zgłoszenia pocztą elektroniczną (w pliku .pdf) na oba adresy:

Dorota Stroińska:       dorota.stroinska [at] gmail.com


Thomas Weiler:          thweiler [at] posteo.de

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 1 marca 2024 roku. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów zostaną wybrani najprawdopodobniej do  15 marca 2024 roku.

Bliższych informacji udziela:
Deutscher Übersetzerfonds
Anna Schlossbauer | schlossbauer [at] uebersetzerfonds.de