Aktualności

W dniach 20 października – 15 listopada 2022 roku odbył się cykl warsztatów przekładu literackiego dla młodzieży pt. „Między wierszami/ Zwischen den Zeilen”. Jego uczestnikami byli uczniowie klas dwujęzycznych z XIII LO i V LO we Wrocławiu oraz II LO w Opolu. Inicjatorem i organizatorem wydarzenia był Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu, a patronat honorowy objęło Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, reprezentowane przez tłumaczkę i członkinię STL, Małgorzatę Słabicką-Turpeinen, która opracowała program warsztatów i je przeprowadziła.

Fot. Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

Celem przedsięwzięcia było promowanie literatury niemieckojęzycznej w Polsce oraz wspieranie rozwoju młodych talentów. Młodzi uczestnicy warsztatów poznali różne aspekty pracy tłumacza literackiego, dowiedzieli się, jak wyglądają poszczególne etapy procesu wydawniczego, na czym skupia się działalność Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury i dlaczego tak ważne jest respektowanie praw autorskich. Rozmowom o tłumaczeniu towarzyszyła intensywna praca translatorska nad wybranymi fragmentami niepublikowanej dotąd w Polsce niemieckiej powieści fantasy „Luyánta” Albrechta Selge, której atutami są między innymi barwna narracja, mnogość płaszczyzn stylistycznych i bogate słownictwo. Dodatkowym atutem książki był fakt, że została ona zainspirowana mitologią malowniczego regionu Dolomitów, co dało uczestnikom warsztatów okazję do poszukiwania dodatkowych informacji potrzebnych do zrozumienia i wizualizacji treści.

Fot. Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

Ważną częścią programu było wirtualne spotkanie z autorem „Luyánty”, Albrechtem Selge. W trakcie kameralnej rozmowy młodzież mogła dowiedzieć się więcej o historii powstania książki oraz zadać pytania dotyczące zarówno treści, jak i kwestii językowych.

Spotkanie z autorem książki, Albrechtem Selge.
Fot. Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu
„Luyánta”. Fot. Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

Po czterech tygodniach wspólnej pracy przyszedł czas na spotkanie w historycznych wnętrzach Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu, gdzie miało miejsce podsumowanie wydarzenia i odczytanie w obu językach omawianych fragmentów powieści. Uczestnicy projektu otrzymali dyplomy, upominki książkowe i słodycze, a dokładniej rzecz biorąc, krówki, cieszące się szczególnym uznaniem w kręgach STL.

Fot. Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

Projekt został sfinansowany przez Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu. Była to już druga edycja tego typu warsztatów – pierwsza z nich odbyła się na przełomie 2016/2017 roku jako impreza towarzysząca obchodom Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu.