Aktualności

Docierają do nas smutne wiadomości z Białorusi. 23 marca w procesie sądowym w Mińsku na karę dwóch lat aresztu domowego z artykułu 339 kk (chuligaństwo) skazano wybitną białoruską tłumaczkę języka angielskiego Wolhę Kałacką. Kałackiej zarzucano uderzenie reportera jednego z państwowych kanałów telewizyjnych w czasie masowych protestów antyrządowych w listopadzie ubiegłego roku. Solidaryzujemy się z prześladowaną tłumaczką!

Sąd przychylił się w całości do żądania prokuratury, chociaż poszkodowany dziennikarz odmówił składania zeznań przeciwko Kałackiej i wnioskował o umorzenie sprawy. W ostatnim słowie Kałacka cytowała fragmenty „Penelopiady”. Przekład powieści Margaret Atwood autorstwa Wolhy Kałackiej i Marii Martysewicz ukazał się na Białorusi przed dwoma laty.

Wolha Kałacka mieszka w Mińsku i jest jedyną opiekunką przeszło dziewięćdziesięcioletniej matki.

za: https://penclub.com.pl/2021/03/24/wolha-kalacka-skazana/