Aktualności

W dniu 11 marca 2023 roku odbyło się walne zebranie Oddziału Wschodniego, na którym dokonano wyboru nowego zarządu oddziału.

Przewodniczącym zarządu Oddziału Wschodniego został Marcin Mielczarek. Członkiniami zarządu zostały Katarzyna Marczewska, Urszula Pacanowska-Skogqvist, Hanna Pustuła-Lewicka i Agata Teperek.