Aktualności

Udostępniamy zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Sympozjum Słoweńskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Tegoroczne międzynarodowe sympozjum odbędzie się w dniach 6-8 października 2023 roku w Celje. Główne tematy sympozjum w tym roku to:

  • tłumaczenie powieści graficznych i komiksów (na słoweński i ze słoweńskiego na
    inne języki),
  • tłumaczenie literatury pięknej i tekstów z dziedziny humanistyki z hiszpańskiego,
    portugalskiego i katalońskiego na słoweński i na odwrót,
  • historia stowarzyszeń tłumaczy literatury – z okazji 70 rocznicy powstania
    Słoweńskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Możliwe jest wygłoszenie referatu także na dowolny temat związany z tłumaczeniem literackim. Osoby chętne do uczestnictwa w sympozjum proszone są o wysłanie zgłoszenia zawierającego tytuł referatu i krótki abstrakt (do 1000 znaków ze spacjami) do 8 września na adres mailowy: dskp@dskp-drustvo.si. Prezentacje powinny trwać do 20 minut, koszt udziału w sympozjum wynosi €105. Koszty noclegu i posiłków zostaną pokryte, podobnie jak koszty podróży wynoszące do €150. Językiem sympozjum jest słoweński, jednak uczestnicy mogą wygłaszać referaty w językach zrozumiałych dla większości odbiorców (np. angielskim, chorwackim, serbskim).

(Wydarzenie jest częścią międzynarodowego programu współpracy, współfinansowanego przez Slovenian Book Agency).

This year’s International Translation Symposium will take place from October 6–8, 2023 in Celje. The main themes of this year’s symposium are:
Translating graphic novels and comic books (into Slovenian and from Slovenian into other languages); Translating fiction and humanities from Spanish, Portuguese and Catalan into Slovenian and vice versa;   History of literary translators’ associations—on the occasion of the 70th anniversary of the DSKP.

In addition to the main themes, you can also present a paper on any literary translation theme of your choice. If you would like to participate at the symposium, please send your application, including the title of your paper and a short abstract (up to 1000 characters, including spaces),
by Friday, September 8, 2023 to: dskp@dskp-drustvo.si.

The presentation should be 20 minutes long. The paper is normally published in the translation journal Hieronymus. The fee for writing and presenting the paper is €105. The accommodation and meals are covered, as well as travel expenses up to €150. The organisers of the symposium reserve the right to select the papers. The working language is primarily Slovene, but the presenters can use any language which is understood by the majority of the audience (i. e. English, Croatian, Serbian).

(The event is part of the international cooperation programme co-financed by the Slovenian Book Agency.)