Stanowisko ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (19.07.2022)

Środowisko tłumaczy bacznie śledziło prace nad Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (DSM). Dla twórców i twórczyń literatury szczególne znaczenie mają przepisy rozdziału III dyrektywy, dotyczące godziwego wynagrodzenia twórców i wykonawców w ramach umów o eksploatację, im więc jest poświęcona opinia Stowarzyszenia, przekazana 19.07.2022 roku Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku ze skierowaniem do konsultacji publicznych projektu ustawy wdrażającej … Czytaj dalej Stanowisko ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (19.07.2022)