Aktualności

Kapituła Nagrody Lew Hieronima dla wydawcy przyjaznego tłumaczom, na podstawie ankiet złożonych przez członków Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, w 2021 roku postanowiła nie przyznawać nagrody głównej, wyróżnienie w postaci dyplomu otrzymuje natomiast wydawnictwo Pauza.

Pauza jest wydawnictwem młodym: pierwsza książka tej oficyny trafiła do rąk czytelników w 2018 roku. Mimo krótkiego stażu, dzięki swojemu ambitnemu, wyrazistemu profilowi, od chwili pierwszej publikacji Pauza na stałe wpisała się w polski krajobraz literacki jako wydawca odważny, promujący ważną, niełatwą literaturę światową. Wydawnictwo specjalizuje się w najnowszej literaturze pięknej europejskiej i północnoamerykańskiej: to Pauzie zawdzięczamy przekłady na język polski takich autorek i autorów jak Marie Aubert, Therese Bohman, Bill Clegg, Nickolas Dickner czy Édouard Louis. Uwagę zwraca doskonałe opracowanie redakcyjne wydawanych książek, ciekawa szata graficzne i staranny wybór tłumacza do każdej publikacji.

Członkowie STL podkreślalli satysfakcję, jaką sprawia im współpraca z wydawnictwem Pauza i możliwość współuczestniczenia w udostępnianiu polskim czytelnikom literatury najwyższej klasy. Zwracali uwagę na partnerskie podejście wydawcy do tłumaczy, dbanie o stałą obecność autorów przekładów w czasie promocji książek i autentyczną troskę o ich widoczność. Mimo świadomości odstępstw od umowy modelowej, uczestnicy ankiety podkreślali zaufanie, którym darzą to wydawnictwo oraz kierującą nim założycielkę, Anitę Musioł, jak też przejrzystość działań, co wydaje się szczególnie istotne w roku tak trudnym dla całej branży. Do innych zalet, które zdecydowały o przyznaniu Pauzie wyróżnienia należy doskonała redakcja oraz przyzwoite stawki za przekład niełatwej i wymagającej literatury. Warto natomiast dodać, że członkowie Stowarzyszenia przekazywali pozytywne głosy na temat współpracy z Pauzą od początku jej istnienia na rynku. Od kiedy wydawnictwu udało się przekraczać regulaminowy próg trzech głosów i przejść do drugiego etapu Nagrody, trafiło już po raz kolejny do finałowej piątki najwyżej ocenianych wydawnictw.

 Mamy nadzieję, że wydawca przyjmie to wyróżnienie z radością, jako dowód uznania za pozytywny wkład w polski rynek wydawniczy, promowanie wartościowej literatury i dobrych praktyk oraz impuls do dalszego działania i rozwoju. 

Nad przebiegiem konkursu oraz jego ostatecznym rozstrzygnięciem czuwa kapituła w składzie Hanna Jankowska, Katarzyna Okrasko, Natalia Kołaczek, Tomasz Gałązka, Jakub Jedliński.

Z serdecznymi gratulacjami!

 kapituła Nagrody Lew Hieronima