Baza wiedzy

Wytyczne CEATL

CEATL – Europejska Rada Stowarzyszeń Tłumaczy Literatury (Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires) to utworzona w 1993 roku organizacja parasolowa zrzeszająca ponad 35 stowarzyszeń tłumaczy literatury z 30 państw całej Europy. Jej członkiem jest również STL.

W 2011 roku CEATL uchwalił tzw. Heksalog, czyli zbiór sześciu przykazań uczciwości w zakresie przekładu literackiego. W 2018 roku przyjęto rozbudowane Wytyczne dotyczące uczciwych umów o przekład, stanowiących rozwinięcie idei Heksalogu. Prezentujemy oba teksty w przekładzie na język polski. Zgodnie z CEATL uważamy, że powinny stanowić podstawę dobrych praktyk na rynku wydawniczym w całej Europie, w tym w Polsce.

W 2023 roku CEATL wystosował oświadczenie w sprawie wykorzystania sztucznej inteligencji w przekładzie literackim, przyjęte jednogłośnie przez wszystkie organizacje członkowskie, w tym STL.