O nas

Misja

STOWARZYSZENIE TŁUMACZY LITERATURY (ang. Polish Literary Translators’ Association, niem. Polnischer Verband der Literaturübersetzer, ros. Польская Ассоциация Переводчиков Литературы, fr. Association des traducteurs littéraires de Pologne, hiszp. Asociación Polaca de Traductores Literarios) jest założoną w 2010 roku w Warszawie organizacją zrzeszającą tłumaczy szeroko rozumianej literatury pięknej, zarówno obcej, jak i polskiej. Wśród członków założycieli znaleźli się tłumacze przekładający m.in. z języka szwedzkiego, norweskiego, angielskiego, francuskiego, niemieckiego, niderlandzkiego oraz ukraińskiego.

Stowarzyszenie zrzesza tłumaczy literatury pięknej, ale także eseistyki, literatury faktu oraz utworów audiowizualnych. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia został Tomasz Ososiński. W latach 2011-2017 funkcję prezesa STL pełnił Maciej Ganczar, w latach 2017-2020 prezeską była zaś Justyna Czechowska. Obecnie funkcję tę pełni Rafał Lisowski. Stowarzyszenie liczy ponad 500 członków. Członkami honorowymi są: Anna BańkowskaPiotr Fast, Jan GondowiczMagda HeydelJerzy Jarniewicz, Piotr KamińskiMichał KłobukowskiSława Lisiecka, Małgorzata ŁukasiewiczCarlos Marrodán CasasAnna Przedpełska-TrzeciakowskaMaciej ŚwierkockiRyszard Turczyn, Anna Wasilewska oraz Ryszard Wojnakowski.

Do statutowych celów Stowarzyszenia należy aktywizowanie i integrowanie środowiska tłumaczy literackich, ochrona ich interesów i wspomaganie rozwoju, ale również szersze działania na rzecz promocji literatury, czytelnictwa, kultury wydawniczej i dbałości o polszczyznę, a także na rzecz współpracy instytucji kultury związanych z literaturą.

Stowarzyszenie gromadzi wiedzę na temat sytuacji tłumaczy literackich w Polsce, działa na rzecz zwiększenia widoczności tłumaczy, rekomenduje zasłużonych tłumaczy do odznaczeń państwowych, patronuje licznym publikacjom literackim i przekładoznawczym. Jest współorganizatorem konferencji, studiów podyplomowych, warsztatów i szkoleń. We współpracy z wieloma instytucjami kultury organizujemy dyskusje i spotkania poświęcone sztuce przekładu. Udzielamy konsultacji prawnych i dotyczących współpracy z wydawcami. Bierzemy udział w Forum Prawa Autorskiego Ministerstwa Kultury. Pracujemy też nad umową modelową na przekład oraz współpracujemy z Obywatelskim Forum Sztuki Współczesnej w sprawie stworzenia systemu ubezpieczeń socjalnych dla twórców.