Członkostwo

Składki

Aktualne informacje

Składka członkowska opłacana jest rocznie lub kwartalnie.

Roczna składka członkowska wynosi 200 zł dla członków zwyczajnych i 136 zł dla członków kandydatów.

Składka kwartalna wynosi 50 zł dla członków zwyczajnych i 34 zł dla członków kandydatów. 

Wpisowe dla nowych członków wynosi 50 zł.

Nowi członkowie dołączający do STL w środku roku opłacają składkę, począwszy od kwartału, w którym dołączyli.

Członkowie, którzy ukończyli 65 lat, mogą płacić pomniejszoną składkę wynoszącą połowę stawki rocznej, czyli 100 zł. Stawka kwartalna stosuje się odpowiednio.

Uwaga! Odpowiednią informację o trybie opłacania składki należy zawrzeć w tytule przelewu (składka roczna lub I kwartał, II kwartał itd.).

Konto stowarzyszenia

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
00-079 Warszawa
Volkswagen Bank
Nr konta: 86 2130 0004 2001 0544 7065 0001
tytuł wpłaty: roczna składka członkowska za rok 2022 
lub składka członkowska za rok 2023 – I kwartał (itd.)

BIC/SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL86 2130 0004 2001 0544 7065 0001

UWAGA: STL nie wystawia faktur, gdyż zgodnie z prawem składki członkowskie stowarzyszeń, takich jak nasze, nie są kosztami podatkowymi.

Wszelkie pytania dotyczące składek prosimy kierować do skarbniczki Agnieszki Cioch, skarbnik@stl.org.pl.

Składki zaległe

Do 2021 r. składka wynosiła 150 zł dla członków zwyczajnych i 100zł dla członków kandydatów.

Nowym członkom dołączającym do STL w drugiej połowie roku (od lipca do grudnia) przysługiwała jednorazowa zniżka na składkę w wysokości 50% (tj. 75 zł dla członków zwyczajnych i 50 zł dla członków kandydatów).

Członkowie, którzy ukończyli 65 lat, mogli płacić pomniejszoną składkę wynoszącą połowę stawki rocznej, czyli 75 zł, a jeśli wstępowali do Stowarzyszenia w drugiej połowie roku, płacili jednorazową połówkową składkę w wysokości 40 zł.

Możliwe było uiszczanie składki członkowskiej w ratach. W takim przypadku wymagana była adnotacja w opisie przelewu wg wzoru: składka członkowska za rok 2021 – I rata.