O nas

Władze

 

Zarząd stowarzyszenia

 

Rafał Lisowski  (prezes) – tłumacz literacki z języka angielskiego.  Absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat nagrody Magazynu Literackiego „Książki” za Listy Kurta Vonneguta. Autor kilkudziesięciu przekładów prozy literackiej, gatunkowej, non-fiction i książek dla dzieci. Autor m.in. komentarza do umowy modelowej STL. Delegat Stowarzyszenia w CEATL, gdzie wchodzi w skład grupy zajmującej się prawami autorskimi. W latach 2016-2018 członek kapituły nagrody Lew Hieronima. W latach 2017-2020 pełnił w zarządzie STL funkcję skarbnika. 

Agnieszka Myśliwy (wiceprezeska, skarbniczka) Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagielońskiego (2006), kulturoznawczyni specjalizująca się w obszarze dawnego Związku Radzieckiego. Ukończyła aplikację dyplomatyczno-konsularną przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pierwszą powieść przełożyła w 2009 roku. Choć studiowała filologię rosyjską, tłumaczy głównie z języka angielskiego książki, które wypożyczają się z bibliotek – powieści obyczajowe, romanse historyczne, literaturę dla młodzieży i młodych dorosłych.
Karolina Drozdowska (sekretarzyni) – skandynawistka,
doktor literaturoznawstwa, od ponad dziesięciu lat tłumaczy literaturę norweską. Ma na koncie ponad 90 przekładów. Adiunktka w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego, sekretarzyni redakcji czasopisma 
Studia Scandinavica. Wcześniej między innymi koordynatorka produkcji w dużym norweskim wydawnictwie. Sekretarzyni, a wcześniej wiceprzewodnicząca oddziału północnego STL.

Ewa Penksyk-Kluczkowska – absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim i studiów podyplomowych skandynawistycznych na tej samej uczelni. Redaktorka i tłumaczka od ponad 30 lat, przetłumaczyła ponad 80 tytułów, zredagowała ponad 300. Dawniej – redaktorka naczelna wydawnictwa Phantom Press International. Nagrodzona przez „Magazyn Literacki Książki” za przekład książki Zanim zasnę SJ Watsona.

Michał Romanek – z wykształcenia filozof i teologTłumacz-samouk. Najpierw przekładał z łaciny, dziś robi to z EN i FR. Po kilkunastu latach redaktorowania został tłumaczem freelancerem, a ostatnio ekspatriantem. Pracuje jako weryfikator językowy w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu (w jego PL wydziale). Analityk i zwolennik harmonii. Ma bzika (niegroźnego dla tłumaczy) na punkcie prawa i sprawiedliwości w relacjach z wydawcami. Uważa np., że jedna z unijnych dyrektyw mogłaby się nazywać „dyrektywą o procentach dla tłumaczy”. Lubi marzyć wielce i chce stworzyć system mogący dać tłumaczom tantiemy od dawno przetłumaczonych książek.

 

Anna Maria Mazur – absolwentka lingwistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumaczka w parze językowej polski-angielski. Przekłada głównie podręczniki do gier fabularnych na język polski oraz współczesną poezję polską na język angielski. Poza działalnością w Stowarzyszeniu udziela się podczas wydarzeń około-fandomowych opowiadając o przekładzie „Zewu Cthulhu” i nieopisywalnej lovecraftowskiej grozie. Przewodnicząca oddziału południowego STL.

 

Zofia Szachnowska-Olesiejuk – absolwentka filologii angielskiej oraz translatoryki na Uniwersytecie Gdańskim. Tłumaczeniami literackimi zajmuje się od 2008 roku. W jej dorobku translatorskim znajdują się przekłady obejmujące zarówno beletrystykę, jak i literaturę popularnonaukową, są wśród nich także teksty poetyckie, utwory muzyczne oraz libretto musicalu. Z reguły zmaga się ze słowem w pojedynkę, ale zdarza jej się tłumaczyć w tandemie z mężem, Adamem. Przewodnicząca oddziału północnego STL.

 

Anna Klingofer-Szostakowska – Hebraistka. Tłumaczka z angielskiego i hebrajskiego. Doktorantka w Zakładzie Hebraistyki UW. Lektorka języka hebrajskiego w Szkole Języków Wschodnich UW. Współzałożycielka Laboratorium Badań nad Przekładem przy studiach doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym UW. Współorganizatorka konkursu naukowego ORIENT LAB oraz cyklu „Orientuj się w przekładzie” we współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku, pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Od marca 2020 r. przewodnicząca Oddziału Wschodniego STL, od września 2020 członkini zarządu centralnego.

 

Marian Baranowski – przewodniczący Oddziału Zachodniego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, członek-ekspert Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, tłumacz przysięgły języka angielskiego, autor ponad 30 przekładów literatury pięknej i podręczników akademickich opublikowanych przez Dom Wydawniczy REBIS i BELLONA, członek zespołu tłumaczy polskiej edycji Encyclopedia Britannica wydanej przez Wydawnictwo Kurpisz.

Komisja rewizyjna 

 

Anna Halbersztat – tłumaczka literacka z języka angielskiego oraz hebrajskiego. Przekładem zajmuje się, z przerwami, od 2004 roku. Współpracuje z takimi wydawnictwami jak W.A.B (GW Foksal), Reader’s Digest, Marginesy. Współpracowała z Muzeum Miejskim w Wadowicach (tłumaczenie dokumentów Yad Vashem) oraz ze studiem filmowym Zodiak Jerzy Hoffman Film Production. Poza przekładem zajmuje się także redakcją tekstów, koordynacją projektów kulturalnych i społecznych oraz edukacją międzykulturową i antydyskryminacyjną.

Hanna Pustuła-Lewicka – absolwentka archeologii śródziemnomorskiej na UW, ma na swoim koncie kilkadziesiąt przekładów literatury pięknej i literatury faktu z języka angielskiego i, jak dotąd, jeden przekład z rosyjskiego. W STL od 2015 roku, brała czynny udział w działaniach aktywu.
Katarzyna Makaruk – absolwentka warszawskiej Polonistyki i Szkoły Nauk Społecznych przy IFIS PAN. Przez wiele lat współpracowała jako redaktorka z licznymi wydawnictwami (obecnie z Wydawnictwem IBL PAN). Od 2008 roku tłumaczy z angielskiego artykuły i książki – najchętniej poświęcone współczesnym problemom społecznym, a także powieści dla młodzieży i obyczajowe.
Joanna Bernat – absolwentka skandynawistyki i filologii polskiej. Od dziesięciu lat doskonali znajomość języka norweskiego i angielskiego w pracy w wydawnictwie Vigmostad og Bjørke i we współpracy z biurami tłumaczeń – od 2016 roku w ramach własnej działalności gospodarczej. Od 2018 roku wydaje także książki pod własną marką dziwny pomysł

Sąd koleżeński 

 

unnamed2Łukasz Witczak (przewodniczący) – absolwent anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, mieszka w Warszawie. Przełożył z angielskiego ponad trzydzieści książek z dziedziny beletrystyki i literatury faktu. Członek kapituły nagrody Lew Hieronima, koordynator (i prowadzący) corocznych warsztatów translatorskich w Instytucie Filologii Angielskiej UWr.

 Katarzyna Okrasko  (wiceprzewodnicząca) – absolwentka warszawskiej Iberystyki, studiowała też polonistykę. Kiedyś wykładowczyni w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, obecnie tłumaczka literatury hiszpańskojęzycznej na pełny etat. Laureatka VII edycji Nagrody Instytutu Cervantesa za Tłumaczenie Literackie. Współadministratorka Forum Tłumaczy Literatury na Facebooku. Zaangażowana w STL-ową grupę roboczą ds. prawnych.
Tomasz S. Gałązka – historyk, archiwista, tłumacz z języka angielskiego. Absolwent Uniwersytetu w Bergen, stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej. Finalista nagród im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego i Ryszarda Kapuścińskiego. Tłumaczeniami para się od roku 2000, od 2016 z niepokojąco rosnącym natężeniem. Skarbnik Oddziału Północnego STL, od 2019 członek kapituły nagrody Lew Hieronima. Szalbierz, oczajdusza, męczybuła i besserwisser.
Agata Ostrowska – absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Tłumaczka z angielskiego i hiszpańskiego, autorka przekładów kilkunastu książek (głównie beletrystyki) i filmów, redaktorka i korektorka. W STL od stycznia 2016 roku.
Magdalena Pytlak – bułgarystka, slawistka, tłumaczka. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmuje się współczesną literaturą i kulturą bułgarską oraz szeroko rozumianą translatologią. Dwukrotnie nominowana za przekład do Nagrody Literackiej Gdynia (2018, 2019), a za tłumaczenie powieści Wzniesienie Milena Ruskowa nagrodzona przez Literaturę na Świecie (2018). W 2019 roku za spolszczenie Fizyki smutku Georgiego Gospodinowa otrzymała Literacką Nagrodę Środkowoeuropejską Angelus dla tłumacza.