Baza wiedzy

Sytuacja tłumacza

Jednym z celów, jakie stawia sobie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, jest monitorowanie sytuacji tłumacza literatury na rynku książki oraz zabieganie o jej poprawę. W niniejszym dziale przedstawiamy przygotowane przez STL materiały oraz zebrane odnośniki na ten temat.