Baza wiedzy

Lektury

Przedstawiamy listę lektur z różnych dziedzin, które okażą się przydatne dla tłumaczy początkujących i doświadczonych. Obejmuje ona zarówno pozycje z dziedziny teorii i praktyki przekładu, jak i kultury języka polskiego oraz prawa autorskiego. Zamieszczamy tu zarówno adresy bibliograficzne pozycji książkowych, jak i linki do publikacji elektronicznych.

O tłumaczeniu i tłumaczach

  • Barańczak Stanisław: Ocalone w tłumaczeniu. Poznań 1992.
  • Belczyk Arkadiusz: Poradnik tłumacza. Z angielskiego na nasze. Kraków 2009.
  • Ganczar Maciej, Wilczek Piotr (red.): Tłumacz i przekład – wyzwania współczesności. Katowice 2013.
  • Hejwowski Krzysztof: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa 2004.
  • Hermans Theo: Narada języków, red. M. Heydel, K. Szymańska, przeł. A. Dauksza, M. Heydel, K. Michalik, M. Pitek, K. Rozwadowska, K. Szymańska, K. Wasilewska, K. Wojda. Kraków 2015.
  • Jarniewicz Jerzy: Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim. Kraków 2012.
  • Jarniewicz Jerzy: Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze. Wrocław 2018.
  • Jedliński Jakub: Nowa rzeczywistość, nowa terminologia. Kłopoty terminologiczne w tłumaczeniu prac humanistycznych po 1989 roku [w:] Tłumacz i przekład – wyzwania współczesności, red. Maciej Ganczar, Piotr Wilczak. Katowice 2013.
  • Kinsky Esther: Obcowanie z Obcym, przeł. Zofia Sucharska, Sława Lisiecka. Łódź 2021.
  • Kubaszczyk Joanna: Faktura Oryginału i przekładu. O przekładzie tekstów literackich. Warszawa 2016.
  • Lipiński Krzysztof: Vademecum tłumacza. Kraków 2000.
  • Łukasiewicz Małgorzata: Pięć razy o przekładzie. Kraków 2017.
  • O nich tutaj: wybór i opracowanie Piotr Sommer. Warszawa 2016.
  • Paszkiet Sławomir: Raport o sytuacji tłumaczy literackich w Polsce. 2011.
  • Sławek Tadeusz: Na okrężnych drogach. Tłumaczenie literackie i jego światy. Kraków 2021.
  •  Swoboda Tomasz: Powtórzenie i różnica. Szkice o krytyce przekładu, Gdańsk 2014.
  • Rusinek Michał (red.): O sztuce tłumaczenia. Wrocław 1955.
  • Skibińska Elżbieta: Kuchnia tłumacza. Studia o polsko-francuskich relacjach przekładowych. Kraków 2008.
  • Szymańska Katarzyna: Larkina portet zwielokrotniony, O dwóch polskich przekładach brytyjskiego poety. Warszawa 2012.
  • Tabakowska Elżbieta: O przekładzie na przykładzie. Kraków 2008.
  • Umiński Krzysztof: Trzy tłumaczki. Warszawa 2022.
  • Warmuzińska-Rogóż Joanna: Szkice o przekładzie literackim. Literatura rodem z Qebecu w Polsce. Katowice 2016
  • Wilczek Piotr: Angielsko-polskie związki literackie. Szkice o przekładzie artystycznym. Katowice 2011.
  • Wojtasiewicz Olgierd: Wstęp do teorii tłumaczenia. Warszawa 1996.
  • Zaleska Zofia: Przejęzyczenia. Rozmowy o przekładzie, Wołowiec 2015.

Kultura języka polskiego

  • Bańko Mirosław: Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią. Warszawa 2006.
  • Jadacka Hanna: Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, t. I. Warszawa 2006.
  • Karpowicz Tomasz: Gramatyka języka polskiego. Zarys. Warszawa 1999.
  • Karpowicz Tomasz: Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, t. III. Warszawa 2009.
  • Karpowicz Tomasz: Polszczyzna wzorcowa w praktyce zawodowej redaktorów. Warszawa 2020.
  • Łosiak Marta, Tytuła Magdalena: Polski bez błędów. Kraków 2008.
  • Maćkiewicz Jolanta: Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu. Warszawa 2010.
  • Markowski Andrzej: Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, t. II. Warszawa 2006.
  • Markowski Andrzej: Praktyczny poradnik językowy. Warszawa 2004.
  • Markowski Andrzej, red.: Artykuł „Zdanie” w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa 2005.
  • Markowski Andrzej (red.): Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, (również w wersji elektronicznej). Warszawa 2003..
  • Mosiołek-Kłosińska Katarzyna (red.): Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Warszawa 2004.
  • Wolański Adam: Edycja tekstów. Warszawa 2008.
  • Polański Edward: Zasady pisowni i interpunkcji. Warszawa 2008.
  • Wolański Adam, Wolańska Ewa: Jak pisać i redagować. Warszawa 2009.

 Prawo autorskie

Rynek książki