DLA UKRAINY

rys. Aleksandra Karbowniczek

Українська мова

Літературна спілка та Асоціація літературних перекладачів вітають колег з України

У цей дуже важкий час польські перекладачі хочуть підтримати своїх колег з України. Автори та перекладачі, об’єднані у два кола – Літературна спілка та Асоціація літературних перекладачів – створюють базу даних волонтерів, які можуть запропонувати підтримку в різних сферах. Одні, можуть супроводжувати вас у офіційних справах, допомагати в процесі пошуку роботи чи стипендії, інші – викладати польську мову, показувати місто, ходити разом на місцеві культурні чи літературні заходи; деякі можуть запропонувати тимчасове житло.

Колег, які приїхали з України ми щиро запрошуємо до контакту з нами – ми допоможемо вам нав’язати контакти з господарями в даному місті або відповідно до конкретної потреби.

Літературна спілка: ukraina@unialiteracka.pl
Асоціація літературних перекладачів: dlaukrainy@stl.org.pl

Język polski

UL i STL witają Koleżanki i Kolegów z Ukrainy

W tym bardzo trudnym czasie polscy ludzie pióra pragną przywitać Koleżanki i Kolegów z Ukrainy. Autorzy oraz tłumacze zrzeszeni w Unii Literackiej oraz Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury tworzą spośród swojego grona bazę wolontariuszy, którzy są w stanie zaoferować wsparcie w różnych dziedzinach. Jedni mogą towarzyszyć w sprawach urzędowych, pomóc w procesie szukania pracy lub stypendium, inni – uczyć języka polskiego, oprowadzić po swoim mieście, wybrać się wspólnie na miejscowe wydarzenie kulturalne bądź literackie; niektórzy dysponują czasowym lokum.

Przybywających z Ukrainy ludzi pióra serdecznie zapraszamy do kontaktu – połączymy Państwa z gospodarzami w danej miejscowości lub zgodnie z konkretną potrzebą.

Jesteś pisarzem, pisarką, tłumaczem, tłumaczką lub inną osobą pióra z Polski i chcesz zaoferować wsparcie kolegom i koleżankom z Ukrainy? Wypełnij nasz formularz. W razie potrzeby skontaktujemy się z Tobą.

English

Literary Union and Polish Literary Translators’ Association welcome our colleagues from Ukraine

In these hard times Polish men and women of letters wish to welcome our colleagues from Ukraine. Writers and translators belonging to the Literary Union and the Polish Literary Translators’ Association are signing up to create a base of volunteers who are able to offer their assistance in various ways. Some can assist their Ukrainian colleagues in administrative matters, help them look for work or scholarships, others can teach Polish, show them around town, take them out to a local cultural or literary event. Some can offer temporary accommodation.

Men and women of letters coming from Ukraine are invited to contact us – we will connect you with a host in a given town or according to your need.