Baza tłumaczy

Agnieszka Rembiałkowska Członkini zwyczajna     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

litewski

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

proza, poezja, esej, dziennik, wspomnienia, humanistyka, przekład audiowizualny, publicystyka, teksty naukowe

Biogram

Agnieszka Emilia Rembiałkowska, ur. 1980 we Włocławku.

Tłumaczy z litewskiego, sporadycznie z łotewskiego. Wykładowczyni w Zakładzie Bałtystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka filologii bałtyckiej na Uniwersytecie Warszawskim (z kursami i stażami na Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie i in.), ukończyła kurs przekładu audiowizualnego (specjalność tłumacz filmowy, tłumacz audiowizualny; Fortima).

Włącza się w różne przedsięwzięcia, których celem jest popularyzacja kultury litewskiej w Polsce. Od 2016 r. wspólnie z koleżankami i studentami (oraz z Sarną Grażyną:) z warszawskiej bałtystyki organizuje cykliczne spotkania z litewskimi poetami w ramach Wiosny Poezji w Warszawie (Poezijos pavasaris Varšuvoje), w 2020 i 2021 – zdalnie: playlisty YT Bezwiosna Poezji w Warszawie 2020, Międzywiośnie Poezji w Warszawie 2021.

Uczestniczka polsko-litewskich i międzynarodowych projektów translatorskich i literackich, m.in. Wiersze w metrze (EUNIC, 2008), Wiersze w mieście (EUNIC, 2021), Mein 1989 (Goethe Institut, 2009), Pamario literatūra lenkiškai=Literatura litewskiego Pomorza po polsku (2007-2008), Simonaitytė prabyla lenkiškai=Simonaitytė po polsku (2018) i Literatūros vertimų virtuvė=Przekładalnia literacka (2021), Versopolis (2019), Spoke’n’Word festival (2020), Portrety przekładu (2020), Wschód Kultury-Inne Brzmienia: Wschodni Express (2021), a także międzynarodowych seminariów translatorskich, m.in. Literatūros seimelis=Sejmik literacki (Krasnogruda, 2013-2018, 2020), Tłumacze Bez Granic (Wrocław, Wojnowice, 2013, 2014, 2017), Międzynarodowe Spotkania Translatorskie/Artystyczne Gorajec (ROZSTAJE: 2019, 2021, portal rozstaje.art). Brała udział w pracach nad polską antologią XX-wiecznej poezji litewskiej.

Nominowana do nagrody Św. Hieronima, przyznawanej przez Litewskie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury (2006).
Laureatka nagrody największego litewskiego festiwalu literackiego Poezijos pavasaris (Wiosna Poezji) za przekłady poezji litewskiej na język polski (2018).
Tłumaczka zbioru Štai:=Właśnie: litewskiej poetki Agnė Žagrakalytė, nominowanego do finału VI edycji konkursu Europejski Poeta Wolności (2020).
Nominowana do finału XVI edycji Nagrody Literackiej Gdynia (2021) za przekład powieści Maranta Birutė Jonuškaitė.

Wybrane przekłady

Marius Burokas
Tu mieszkał Jonasz = Čia gyveno Jona
[wybór wierszy, publikacja dwujęzyczna]

Lublin: Warsztaty Kultury [seria Wschodni Express], 2021.

Wybór i przekład z litewskiego: Agnieszka Rembiałkowska; współpraca redakcyjna: Miłosz Waligórski; korekta: Łukasz Janicki; tekst na okładce: Paweł Kozioł; projekt okładki: Ewelina Kruszewska, projekt typograficzny: kolektyw kilku.com; redakcja serii: Andrij Saweneć, Aleksandra Zińczuk; koordynacja: Przemysław Głuchowski.

Przekład sfinansowany przez Litewski Instytut Kultury (Lietuvos kultūros institutas, Lithuanian Culture Institute).

Nagranie z premiery (festiwal Wschód Kultury-Inne Brzmienia, 26.06.2021, Lublin – spotkanie z cyklu Wschodni Express: Marius Burokas, Agnieszka Rembiałkowska, Rafał Rutkowski).

Recenzja:
Agnieszka Smarzewska: Patrz uważnie. Przegląd Bałtycki, 3.08.2021.

Fabularie. Kultura. Stan najnowszy. 1 (25) /2021.
Bydgoszcz: Bydgoska Fundacja Wolnej Myśli.

Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė [wiersze]: W kuchni, Spotkanie [cykl Z frontu domowego]. 65.
Aušra Kaziliūnaitė [wiersz]: dlaczego rodin nie wyrzeźbił myślicielki. 64.
Giedrė Kazlauskaitė [wiersz + komentarze]: Lalka Kaczyna. 63.
Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė [wiersz]: Wypędzali ze mnie wiedźmę. 62.

Przekład z litewskiego: Agnieszka Rembiałkowska.

[in:] Almanach 6. Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius. Wrocław: Wrocławski Dom Literatury 2021.

Neringa Butnoriūtė [esej]:  O współczesnej poezji litewskiej. 45-50.
Giedrė Kazlauskaitė [wiersze]: ciąża z literaturą 53; Struganie kredek + komentarz autorski z antologii Lyrika plius 54-56; Haft krzyżykowy 57; Zoo w Berlinie 58-59; Wiewiórczy krąg 60.
Ernestas Noreika [wiersze]: X + komentarz autorski z antologii Lyrika plius 61-63; pewnego dnia 64-65; podwodny 65-67; znaki wodne 68-69; lądowanie 70-72.
Agnė Žagrakalytė: Dwa tygodnie festiwali, basta, basta, odhaczyć + komentarz autorski z antologii Lyrika plius 81-83; W tej spódnicy wyglądasz jak trolejbus, albo dziesięć kilometrów 84; Trzy cebule dla syna lasu 85; niedziela 86; Cisza nagrywa się jako wiatr, który kołysze knotem 87.

Wybór, przekład z litewskiego: Agnieszka Rembiałkowska.
Litwa – gość honorowy 6. MFP Silesius (17-23.05.2021).

Przekłady sfinansowane przez Litewski Instytut Kultury (Lietuvos kultūros institutas, Lithuanian Culture Institute).

Nagranie ze spotkania z poetami (6. MFP Silesius, 21.05.2021, Wrocław: Giedrė Kazlauskaitė, Ernestas Noreika, Agnė Žagrakalytė, Agnieszka Rembiałkowska, Waldemar Mazur).

Poruszenie „Ziemi” = Išjudinta „Žemė”. Wybór wierszy i prozy twórców antologii „Žemė” w przekładzie na język polski
[wiersze i fragmenty prozy Kazysa Bradūnasa, Juozasa Girniusa, Juozasa Kėkštasa, Vytautasa Mačernisa, Henrikasa Nagysa i Alfonsasa Nyki-Niliūnasa]

Nida: Okręgowa Biblioteka Publiczna im. I. Simonaitytė w Kłajpedzie & Zakład Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.

Wybór i przekład z języka litewskiego: Emilia Jarnutowska, Anna Krawczyk, Agnieszka Rembiałkowska, Michał Wieczorek; redakcja: Agnieszka Rembiałkowska.

Publikacja w ramach polsko-litewskiego projektu translatorskiego Literatūros vertimų virtuvė=Przekładalnia literacka  (1-14.05.2021).

Birutė Jonuškaitė
Maranta
[powieść; tytuł oryginalny: Maranta
nominacja za przekład do Nagrody Literackiej Gdynia 2021]

Sejny: Pogranicze [seria Meridian], 2020.

Przekład z litewskiego i posłowie (O podążaniu i tkaniu): Agnieszka Rembiałkowska; redakcja: Joanna Tabor; korekta: Łucja Matusiak; projekt okładki i projekt graficzny: Krzysztof Czyżewski.

Przekład sfinansowany przez Litewski Instytut Kultury (Lietuvos kultūros institutas, Lithuanian Culture Institute).

Recenzje i omówienia:

Rozmowa o powieści:
Słowa szlifowane przez czas. Z Agnieszką Rembiałkowską rozmawia Agnieszka Smarzewska. Przegląd Bałtycki, 9.12.2020.

Agnė Žagrakalytė
Właśnie: = Štai:
[zbiór poetycki, publikacja dwujęzyczna;
nominacja do Nagrody Europejski Poeta Wolności 2020]

Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej [seria Europejski Poeta Wolności], 2019.

Przekład z litewskiego: Agnieszka Rembiałkowska; redakcja: Adam Pluszka; projekt okładki i obwoluty: Wojciech Kwiecień-Janikowski.

Recenzja Małgorzaty Lebdy. EPW: Czytelnia, 2020.

Rozmowa o książce:
Jezioro łabędzie na dwie rosiczki. Z Agnieszką Rembiałkowską rozmawia Adam Pluszka. EPW: Czytelnia, 2020.

O książce na wirtualnej wystawie Portrety przekładu. STL, EUNIC et al., 2020.

Agnė Žagrakalytė
Briuselio eilėraščiai = Poems from Brussels  = Wiersze z Brukseli
[wybór wierszy, publikacja w trzech językach
z okazji Gdańskich Spotkań Literackich Odnalezione w tłumaczeniu 2019]

Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej [seria Versopolis], 2019.

Przekład polski: Agnieszka Rembiałkowska, przekład angielski: Ada Valaitis; redakcja: Tadeusz Dąbrowski; projekt okładki i projekt graficzny: Tomasz Pawluczuk; koordynacja: Piotr Mielcarek.

Vladas Braziūnas
Stalo kalnas = Stół góra ołtarna
[zbiór poetycki, publikacja w dwóch językach]

Sejny: Pogranicze [seria Inicjał], 2018.

Przekład z litewskiego, posłowie (Wstrząśnięty kalejdoskop i prawda mirażu) i uwagi bibliograficzne: Agnieszka Rembiałkowska; grafika: Wiesław Szumiński.

Przekład sfinansowany przez Litewski Instytut Kultury (Lietuvos kultūros institutas, Lithuanian Culture Institute).

Recenzja Pawła Krupki (pisarze.pl).

Ieva Simonaitytė
Pod obcym dachem. Część I: Królestwo nieszczęśników
[opowieść autobiograficzna, tytuł oryginalny: Ne ta pastogė. Ubagų karalystė]

Nida: Okręgowa Biblioteka Publiczna im. I. Simonaitytė w Kłajpedzie & Zakład Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

Przekład z jęz. litewskiego: Katarzyna Choroszucha, Dominika Huczyńska, Mirijana Kozak, Monika Kujawska, Marta Kwiatkowska, Agnieszka Rembiałkowska; redakcja: Agnieszka Rembiałkowska; zestawienie nazw miejscowych: Katarzyna Choroszucha.

Publikacja w ramach polsko-litewskiego projektu translatorskiego Simonaitytė prabyla lenkiškai = Simonaitytė po polsku.

Nijolė Miliauskaitė
Uždraustas įeiti kambarys = Pokój bez wstępu
[zbiór poetycki, publikacja w dwóch językach]

Sejny: Pogranicze [seria Inicjał], 2017.

Przekład z litewskiego: Alina Kuzborska, Agnieszka Rembiałkowska; posłowie (Persefona codzienności): Alina Kuzborska; grafika: Wiesław Szumiński.

O poetce:
Julia Fiedorczuk: Jeż na autostradzie. Nijolė Miliauskaitė. Miesięcznik Znak, kwiecień 2020.

Barbara Gruszka-Zych, Julius Keleras
Dwoje o miłości. Dviese apie meilę
[wybór wierszy, publikacja dwujęzyczna]

Vilnius: Naujoji Romuva, 2012.

Przekład filologiczny z litewskiego i na litewski: Agnieszka Rembiałkowska, Birutė Jonuškaitė, Tadas Žvirinskas.

Juozas Šikšnelis
Krzyżu z drzewa zielonego. Powieść w okruchach
[powieść; tytuł oryginalny: Kryžiau žalio medžio]

Puńsk: Wydawnictwo „Aušra”, 2011.

Przekład z litewskiego: Agnieszka Rembiałkowska; redakcja: Mirijana Kozak, Łucja Matusiak.

Publikacja współfinansowana przez Ambasadę Republiki Litewskiej w Polsce.

Recenzje:
Michał Jagiełło: Litania do krzyża życia.
Kazimierz Brakoniecki: Palimpsest autobiograficzny.
[jako:] Dwugłos o książce Juozasa Šikšnelisa. Borussia 51/2012.

Notka z prezentacji książki (V 2012, po polsku).

Sigitas Geda
Śpiący Teodendron: stare wiersze Jadźwingów = Miegantis Teodendronas: senieji jotvingių eilėraščiai
[wybór wierszy, publikacja w dwóch językach]

Warszawa-Vilnius: „Ex Libris” – Galeria Polskiej Książki & Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.

Przekład z litewskiego: Agnieszka Rembiałkowska; opracowanie tekstu litewskiego: Valentinas Sventickas; grafiki: Mikalojus Povilas Vilutis.

Przekład dofinansowany przez VšĮ „Lietuviškos knygos”.

Minirecenzja:
Pranas Visvyda: Apie kelias dvikalbes knygas. Literatūra ir menas 3148 (22.06.2007).