Baza tłumaczy

Agnieszka Rembiałkowska Członkini zwyczajna     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

litewski

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

proza, poezja, esej, dziennik, wspomnienia, humanistyka, przekład audiowizualny, publicystyka, teksty naukowe

Biogram

Agnieszka Emilia Rembiałkowska, ur. 1980 we Włocławku.

Tłumaczy z litewskiego, sporadycznie z łotewskiego. Wykładowczyni w Zakładzie Bałtystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka filologii bałtyckiej na Uniwersytecie Warszawskim (z kursami i stażami na Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie i in.), ukończyła kurs przekładu audiowizualnego (specjalność tłumacz filmowy, tłumacz audiowizualny; Fortima).

Włącza się w różne przedsięwzięcia, których celem jest popularyzacja kultury litewskiej w Polsce. Od 2016 r. wspólnie z koleżankami i studentami (oraz z Sarną Grażyną:) z warszawskiej bałtystyki organizuje cykliczne spotkania z litewskimi poetami w ramach Wiosny Poezji w Warszawie (Poezijos pavasaris Varšuvoje).

Uczestniczka polsko-litewskich i międzynarodowych projektów translatorskich, m.in. Wiersze w metrze (EUNIC, 2008), Mein 1989 (Goethe Institut, 2009), Pamario literatūra lenkiškai=Literatura litewskiego Pomorza po polsku (2007-2008) i Simonaitytė prabyla lenkiškai=Simonaitytė po polsku (2018), Versopolis (2019), a także międzynarodowych seminariów translatorskich, m.in. Literatūros seimelis=Sejmik literacki (Krasnogruda, 2013-2018), Tłumacze Bez Granic (Wrocław, Wojnowice, 2013, 2014, 2017), Międzynarodowe Spotkania Translatorskie Gorajec (2019, portal rozstaje.art). Brała udział w pracach nad polską antologią XX-wiecznej poezji litewskiej.

Nominowana do nagrody Św. Hieronima, przyznawanej przez Litewskie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury (2006).

Laureatka nagrody największego litewskiego festiwalu literackiego Poezijos pavasaris (Wiosna Poezji) za przekłady poezji litewskiej na język polski (2018).

Tłumaczka zbioru Štai litewskiej poetki Agnė Žagrakalytė, nominowanej do finału VI edycji konkursu Europejski Poeta Wolności.

 

 

Wybrane przekłady

Sigitas Geda, Śpiący Teodendron: stare wiersze Jadźwingów = Miegantis Teodendronas: senieji jotvingių eilėraščiai.

[wybór wierszy, publikacja w dwóch językach]

Warszawa-Vilnius: „Ex Libris” – Galeria Polskiej Książki & Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.

Przekład z litewskiego: A. Rembiałkowska; opracowanie tekstu litewskiego: V. Sventickas; grafiki: M. P. Vilutis.

Juozas Šikšnelis, Krzyżu z drzewa zielonego. Powieść w okruchach.

[powieść; tytuł oryginalny: Kryžiau žalio medžio]

Puńsk: Wydawnictwo „Aušra”, 2011.

Przekład z litewskiego: A. Rembiałkowska; redakcja: M. Kozak, Ł. Matusiak.

Nijolė Miliauskaitė, Uždraustas įeiti kambarys = Pokój bez wstępu.

[zbiór poetycki, publikacja w dwóch językach]

Sejny: Pogranicze [seria Inicjał], 2017.

Przekład z litewskiego: A. Kuzborska, A. Rembiałkowska; posłowie (Persefona codzienności): A. Kuzborska; grafika: W. Szumiński.

 

Vladas Braziūnas, Stalo kalnas = Stół góra ołtarna.

[zbiór poetycki, publikacja w dwóch językach]

Sejny: Pogranicze [seria Inicjał], 2018.

Przekład z litewskiego, posłowie (Wstrząśnięty kalejdoskop i prawda mirażu) i uwagi bibliograficzne: A. Rembiałkowska; grafika: W. Szumiński.

Recenzja Pawła Krupki.

Ieva Simonaitytė, Pod obcym dachem. Część I: Królestwo nieszczęśników.

[opowieść autobiograficzna, tytuł oryginalny: Ne ta pastogė. Ubagų karalystė]

Nida: Okręgowa Biblioteka Publiczna im. I. Simonaitytė w Kłajpedzie & Zakład Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

Publikacja w ramach polsko-litewskiego projektu translatorskiego Simonaitytė prabyla lenkiškai = Simonaitytė po polsku:

http://www.klavb.lt/images/galerijos/projektai/simonaityte_lenkiskai/ieva-simonaityte_pod-obcym-dachem.pdf

Przekład z jęz. litewskiego: K. Choroszucha, D. Huczyńska, M. Kozak, M. Kujawska, M. Kwiatkowska, A. Rembiałkowska; zestawienie nazw miejscowych: K. Choroszucha.

 

Barbara Gruszka-Zych, Julius Keleras, Dwoje o miłości. Dviese apie meilę.

[wybór wierszy, publikacja dwujęzyczna]

Vilnius: Naujoji Romuva, 2012.

Przekład filologiczny z jęz. litewskiego i na język litewski: A. Rembiałkowska, B. Jonuškaitė, T. Žvirinskas.

Agnė Žagrakalytė, Briuselio eilėraščiai = Poems from Brussels  = Wiersze z Brukseli.

[wybór wierszy, publikacja w trzech językach
z okazji Gdańskich Spotkań Literackich Odnalezione w tłumaczeniu]

Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej [seria Versopolis], 2019.

Przekład polski: A. Rembiałkowska, przekład angielski: A. Valaitis.

Agnė Žagrakalytė, Właśnie: = Štai:

[zbiór poetycki, publikacja dwujęzyczna;
nominacja do Nagrody Europejski Poeta Wolności 2020]

Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej [seria Europejski Poeta Wolności], 2019.

Przekład z litewskiego: A. Rembiałkowska; redakcja: A. Pluszka; projekt okładki i obwoluty: W. Kwiecień-Janikowski.

Recenzja Małgorzaty Lebdy.

 

Birutė Jonuškaitė, Maranta.

[powieść; tytuł oryginalny: Maranta]

Sejny: Pogranicze [seria Meridian], 2020.

Przekład z litewskiego i posłowie (O podążaniu i tkaniu): A. Rembiałkowska; redakcja: J. Tabor; korekta: Ł. Matusiak; projekt graficzny: K. Czyżewski.

Recenzja Pawła Krupki (pisarze.pl).
Recenzja Tomasza Snarskiego (Więź)