Baza tłumaczy

Kinga Piotrowiak-Junkiert Członkini zwyczajna     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

węgierski

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

proza, poezja, dramat, esej, literatura faktu, dziennik, wspomnienia, humanistyka, literatura naukowa, teksty naukowe, literatura fachowa

Biogram

Przewodnicząca Zachodniego Oddziału STL.

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka filologii polskiej (2006) i filologii węgierskiej (2011) na UAM oraz Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych „Akademia Artes Liberales” . W ramach indywidualnego programu studiów humanistycznych studiowała teatrologię, muzykologię, historię religii i historię sztuki (UJ, UW, UWr). Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Neofilologii UAM.

Autorka monografii: „Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej. Imre Kertész wobec Zagłady” (IBL PAN Warszawa, 2014), współautorka książki: Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej. Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja (Poznań, 2015). Zajmuje się literaturą węgierską wobec Zagłady, literaturą węgierską po 1989 roku, a także dyskursem postkolonialnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Redaktorka poznańskich „Porównań”, laureatka nagród literackich.

Medytująca miłośniczka pływaka żółtobrzeżka. Od czasu do czasu pisuje o książkach (blog).

Mama chłopca, który być może zostanie kiedyś tłumaczem.

Wybrane przekłady

Kraina baśni jest dla wszystkich (Krytyka Polityczna, 2021)

(wydanie zbiorowe, przekład zbiorowy)

Tutaj przekłady:

  1. Edit Szűcs, Poroże dla sarenki.
  2. Rebeka Noémi Horváth, Wielka przygoda Anulki Tyciulki.

Opis wydawcy:

Książka wyróżniona prestiżowym tytułem Biały Kruk 2021 (The White Raven).

Przeczytajcie opowieść o króliku, który urodził się z trzema uszami i który wykorzystuje swoją odmienność i wyjątkowość, by uratować las. Poznajcie niezwykłą historię znalezionego w lesie przez staruszków Żelaznego Laciego. Posłuchajcie o Calineczce, która choć jest maciupeńka, ma niezwykłą siłę, by zmierzyć się z życiem. I nie zapomnijcie o adoptowanym Batbajánie, który jak Kopciuszek, na balu poznaje swoją miłość.

Ta książka skierowana jest do wszystkich tych, którzy mają trudności ze znalezieniem swojego miejsca w świecie. Każda z baśni pokazuje, nie tylko to, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami, ale przede wszystkim jak kolorowe i różnorodne może być życie.

Książka spotkała się z falą ataków prawicowych grup i węgierskiego rządu, który wprowadził niedawno haniebne prawo rzekomo broniącego młodzież przed „homopropagandą”. Jednocześnie „Kraina baśni jest dla wszystkich” okazała się jedną z najgłośniejszych książek 2020 roku na Węgrzech i sprzedała się w ponad 30 tysiącach egzemplarzy.

Czesław Miłosz. Rozmowy zagraniczne 1980-1997, cz. 3

(Zebrał i opracował E. Pasierski, przeł. A. Halbersztat, J. Kornaś-Warwas, Martyna M. Lemańczyk, M. Ochab, K. Okrasko, K. Olszewski, K. Piotrowiak-Junkiert, A. Pokojska, P. Rosińska, M. Waligórski, M. Zawadzka-Strączek, Kraków 2019, ss. 510).

Tutaj przekłady:

 – Nasz gość: Czesław Miłosz (Zsuzsa Bukta), s. 180-182.

 – Od Jerozolimy Północy do murów warszawskiego getta. Z Czesławem Miłoszem rozmawia János Kőbányai, s. 313-319.

Awangarda teatralna w Europie Środkowo-wschodniej. Wybór tekstów źródłowych. Instytut Teatralny, Warszawa 2018, ss. 502.

 

Zoltán Imre, (Re)wizje. Eksperymenty węgierskiej awangardy, s. 372-392.

Ödön Palasovszky, Iván Hevesy, Manifest 1922, s. 394-401.

László Nagy-Moholy, Teatr totalny teatrem przyszłości, s. 402-406.

 

Ze wstępu prof. Grzegorza Gazdy:

Ten – ponad czterystustronicowy – tom tekstów i rozpraw (…) jest inicjatywą wydawniczą naukowo ważną, merytorycznie doniosłą i poznawczo atrakcyjną. Zawiera oprócz tekstów stricte redakcyjnych (wstęp, biogramy autorów wstępów do poszczególnych cząstek książki, nota edytorska i indeks) rozdziały poświęcone kulturze i awangardowej sztuce teatralnej jedenastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Bułgarii, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier (…) Każda część narodowa poprzedzona jest kompetentnym, autorskim, współczesnym opracowaniem historyczno-rekonstrukcyjnym, prezentującym generalia teatru awangardowego, kontekst społeczno-kulturowy, ogólną sytuację w teatrze i główne propozycje o nowatorskim charakterze. Potem następują teksty z epoki, wskazujące na zasadnicze idee i pomysły o postulatywnym wprost bądź pośrednio charakterze, a także prezentujące recepcję awangardowego teatru. Pośród autorów dostrzegamy główne dla awangardy tamtych lat nazwiska, takie jak Geo Milew, Emil Frantiśek Burian, Andrzej Pronaszko, Witold Wandurski, Benjamin Fundoianu, H.M. Maxy, Laszlo Moholy-Nagy, Marko Tereszczenko, świadczące o zainteresowaniach głównych prawodawców awangardy nowoczesnym teatrem jako ważnym elementem nowatorstwa awangardowego sztuki (…)

prof. dr hab. Grzegorz Gazda

Zoltán Halasi, Droga do pustego nieba. Nisza. Warszawa 2017.

Géza Röhrig, Oskubana papuga Rebego. Zmyślone opowieści chasydzkie. Austeria.Kraków 2016

Imre Kertész, Ostatnia gospoda. Zapiski 2001-2009. W.A.B. Warszawa 2016.

 

Audycje o książce:

RDC (audycja „Z książki wzięte”)

Polskie Radio Dwójka („Język jak drut kolczasty”)

Polskie Radio Dwójka (audycja „Czytelnia”) („Ostatnia gospoda”. Pożegnalne myśli Imre Kertésza)

 

 

Gdzie jest brat twój? Imre Ámos i XX wiek (współautorka przekładu / A. Butrym, K. Wilamowska). Warszawa 2014.