Baza tłumaczy

Magda Heydel Członkini honorowa     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

angielski

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

proza, esej

Biogram

Zaj­muje się przekładoznawstwem i komparatystyką literacką i kulturową. Kieruje Centrum Badań Przekładoznawczych oraz studiami magisterskimi Przekładoznawstwo literacko-kulturowe na Wydziale Polonistyki UJ. Redaktor naczelna pisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”. Opubliko­wała m.in. monografie Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2003) i Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczo­ści Czesława Miłosza (Kraków 2013). Opracowała antologie Współczesne teorie przekładu (Kraków 2009) oraz Polska myśl przekładoznawcza (Kraków 2013) – wraz z Piotrem Bukowskim. Jest stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999), laureatką Nagrody Indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej (2003) oraz dwukrotnie nagrody miesięcznika „Literatura na Świecie” (2008, 2011). Nominowana do nagrody Europejski Poeta Wolności (2018). Członkini International Association for Translation and Intercultural Studies IATIS. Jest kuratorką Gdańskiego festiwalu „Odnalezione w Tłumaczeniu”. Członkini honorowa Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Nagradzana tłumaczka litera­tury języka angielskiego, m.in. dzieł Josepha Conrada, Seamusa Heaneya, T.S. Eliota, Teda Hughesa, Alice Oswald, Roalda Dahla, Dereka Walcotta i Virginii Woolf. Edytorka przekładów poetyckich, m.in. Czesława Miłosza i Stanisława Barańczaka.