Aktualności

26 marca parlament europejski przyjął dyrektywę w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, najbardziej znaną z powodu kontrowersji wokół artykułów 15 i 17 (wcześniej znanych pod numerami 11 i 13). Stowarzyszenie Kreatywna Polska przygotowało zestaw infografik wyjaśniających wątpliwości narosłe wokół tego dokumentu. Co jednak dyrektywa oznacza dla twórców takich jak tłumacze literatury, których mniej dotyczą przepisy regulujące zasady korzystania z treści w internecie? Dla nas najważniejsze są artykuły 19-22 (czyli 14, 15, 16 i 16a według wcześniejszej numeracji).

Artykuł 19 tworzy konieczność regularnego informowania twórców na temat zysków osiąganych z tytułu eksploatacji ich utworów. Artykuł 20 wprowadza obowiązek utworzenia mechanizmu dostosowywania umów, jeśli pierwotnie uzgodnione wynagrodzenie okazuje się niewspółmiernie niskie w porównaniu do wszystkich późniejszych odnośnych przychodów (w prawie polskim ten mechanizm częściowo już istnieje w postaci art. 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), natomiast artykuł 21 wprowadza konieczność stworzenia dobrowolnej, alternatywnej procedury rozstrzygania sporów dotyczących art. 19 i 20 oraz uprawnia organizacje twórców do wszczynania takiej procedury na wniosek jednego lub większej liczby twórców. Artykuł 22 pozwala twórcom odwołać licencję lub przeniesienie praw, jeśli ich utwór nie jest eksploatowany.

Po zatwierdzeniu dyrektywy przez Radę Unii Europejskiej państwa członkowskie będą miały 2 lata na wprowadzenie w życie odpowiednich przepisów.

16 kwietnia w Centrum Prasowym PAP (Warszawa, ul. Bracka 6/8) odbędzie się konferencja „Książka i prasa w dobie cyfryzacji: twórcy i czytelnicy a prawo autorskie” poświęcona nowej dyrektywie. Weźmie w niej udział członek zarządu STL Rafał Lisowski.