Baza tłumaczy

Agnese Pudlis Członkini zwyczajna     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

angielski, francuski, włoski

Języki docelowe

polski, włoski

Specjalizacje

dramat, esej, historia, historia sztuki, humanistyka, literatura naukowa, literatura religijna, poezja, proza, przekład audiowizualny

Biogram

Tłumacz poezji i literatury  z języków włoskiego, francuskiego i angielskiego. Od roku 2003 publikowała głównie przekłady librett i teksów pieśni. Współpracowała z takimi instytucjami jak: Teatr Wielki Opery Narodowej, Filharmonia Warszawska, Polskie Radio, Telewizja Polska, Festiwal Malta.   Poza poezją tłumaczy również francuskie i włoskie teksty historyczne i naukowe oraz włoską literaturę dawną. W roku 2009 została objęta Mecenatem Państwa otrzymując stypendium twórcze na przekład „Il libro del Cortegiano” [Księga Dworzanina] Baldassare Castiglione, tworząc tym samym pierwszy polski pełen przekład tej książki – od roku 2013 znajduje się on w oczekiwaniu do druku.

Spolszczyła również teksty osiemnastowiecznych teoretyków sztuki (m. in. Francesco Algarottiego).

Jest doktorem historii sztuki (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk). Specjalizacja naukowa: historia estetyki oraz porcelana dalekowschodnia i historia kolekcji. W trakcie studiów doktoranckich otrzymała Stypendium Fundacji Lanckorońskich do Londynu, była dwukrotną stypendystką Rządu Włoskiego. Chętnie tłumaczy teksty naukowe z języka angielskiego z zakresu historii sztuki. Bada wzajemne wpływy sztuki Azji i Europy w połowie XVIII-wieku. Żyje i pracuje we Włoszech.