Baza tłumaczy

Agnieszka Rembiałkowska Członkini zwyczajna     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

litewski

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

proza, poezja, esej, dziennik, wspomnienia, humanistyka, przekład audiowizualny, publicystyka, teksty naukowe

Biogram

Agnieszka Emilia Rembiałkowska, ur. 1980 we Włocławku.

Tłumaczy z litewskiego, sporadycznie z łotewskiego. Wykładowczyni w Zakładzie Bałtystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka filologii bałtyckiej na Uniwersytecie Warszawskim (z kursami i stażami na Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie i in.), ukończyła kurs przekładu audiowizualnego (specjalność tłumacz filmowy, tłumacz audiowizualny; Fortima).

Włącza się w różne przedsięwzięcia, których celem jest popularyzacja kultury litewskiej w Polsce. Od 2016 r. wspólnie z koleżankami i studentami (oraz z Sarną Grażyną:) z warszawskiej bałtystyki organizuje cykliczne spotkania z litewskimi poetami w ramach Wiosny Poezji w Warszawie (Poezijos pavasaris Varšuvoje), w 2020 – zdalnie: playlista YT Bezwiosna Poezji w Warszawie 2020.

Uczestniczka polsko-litewskich i międzynarodowych projektów translatorskich, m.in. Wiersze w metrze (EUNIC, 2008), Wiersze w mieście (EUNIC, 2021), Mein 1989 (Goethe Institut, 2009), Pamario literatūra lenkiškai=Literatura litewskiego Pomorza po polsku (2007-2008) i Simonaitytė prabyla lenkiškai=Simonaitytė po polsku (2018), Versopolis (2019), Spoke’n’Word festival (2020), Portrety przekładu (2020), a także międzynarodowych seminariów translatorskich, m.in. Literatūros seimelis=Sejmik literacki (Krasnogruda, 2013-2018, 2020), Tłumacze Bez Granic (Wrocław, Wojnowice, 2013, 2014, 2017), Międzynarodowe Spotkania Translatorskie Gorajec (2019, portal rozstaje.art). Brała udział w pracach nad polską antologią XX-wiecznej poezji litewskiej.

Nominowana do nagrody Św. Hieronima, przyznawanej przez Litewskie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury (2006).

Laureatka nagrody największego litewskiego festiwalu literackiego Poezijos pavasaris (Wiosna Poezji) za przekłady poezji litewskiej na język polski (2018).

Tłumaczka zbioru Štai litewskiej poetki Agnė Žagrakalytė, nominowanej do finału VI edycji konkursu Europejski Poeta Wolności (2020).

 

 

Wybrane przekłady

Birutė Jonuškaitė, Maranta.

[powieść; tytuł oryginalny: Maranta]

Sejny: Pogranicze [seria Meridian], 2020.

Przekład z litewskiego i posłowie (O podążaniu i tkaniu): Agnieszka Rembiałkowska; redakcja: Joanna Tabor; korekta: Łucja Matusiak; projekt okładki i projekt graficzny: Krzysztof Czyżewski.

Przekład sfinansowany przez Litewski Instytut Kultury (Lietuvos kultūros institutas, Lithuanian Culture Institute).

Recenzje i omówienia:
Maria Duszka: W oczekiwaniu na „Maestro”. Gazeta Kulturalna 8.03.2021.
Ewa Dunaj: Egzotyczny kwiat na parapecie sypialni. Akcent 1/2021: 94-97.
Patrycja Chajęcka: Podążaj za nią, Braciszku. Nowe Książki 1/2021: 43-44.
Wojciech Stanisławski: Nad brzegiem rzeki Marychy siadłam i płakałam. Herito 40 (2020): 200-209.
Tomasz Snarski: Miriady transgresji, czyli o odważnej podróży ku światłu. Znad Wilii 2 (82)/2020: 62-70.
Paweł Krupka: Maranta, nowa powieść Birutė Jonuškaitė (pisarze.pl).

Rozmowa o powieści:
Słowa szlifowane przez czas. Z Agnieszką Rembiałkowską rozmawia Agnieszka Smarzewska. Przegląd Bałtycki, 9.12.2020.

Agnė Žagrakalytė, Właśnie: = Štai:

[zbiór poetycki, publikacja dwujęzyczna;
nominacja do Nagrody Europejski Poeta Wolności 2020]

Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej [seria Europejski Poeta Wolności], 2019.

Przekład z litewskiego: Agnieszka Rembiałkowska; redakcja: Adam Pluszka; projekt okładki i obwoluty: Wojciech Kwiecień-Janikowski.

Recenzja Małgorzaty Lebdy.

Rozmowa o książce:
Jezioro łabędzie na dwie rosiczki. Z Agnieszką Rembiałkowską rozmawia Adam Pluszka. EPW: Czytelnia, 2020.

O książce na wirtualnej wystawie Portrety przekładu. STL, EUNIC et al., 2020.

Agnė Žagrakalytė, Briuselio eilėraščiai = Poems from Brussels  = Wiersze z Brukseli.

[wybór wierszy, publikacja w trzech językach
z okazji Gdańskich Spotkań Literackich Odnalezione w tłumaczeniu]

Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej [seria Versopolis], 2019.

Przekład polski: Agnieszka Rembiałkowska, przekład angielski: Ada Valaitis; redakcja: Tadeusz Dąbrowski; projekt okładki i projekt graficzny: Tomasz Pawluczuk; koordynacja: Piotr Mielcarek.

Vladas Braziūnas, Stalo kalnas = Stół góra ołtarna.

[zbiór poetycki, publikacja w dwóch językach]

Sejny: Pogranicze [seria Inicjał], 2018.

Przekład z litewskiego, posłowie (Wstrząśnięty kalejdoskop i prawda mirażu) i uwagi bibliograficzne: Agnieszka Rembiałkowska; grafika: Wiesław Szumiński.

Przekład sfinansowany przez Litewski Instytut Kultury (Lietuvos kultūros institutas, Lithuanian Culture Institute).

Recenzja Pawła Krupki (pisarze.pl).

Ieva Simonaitytė, Pod obcym dachem. Część I: Królestwo nieszczęśników.

[opowieść autobiograficzna, tytuł oryginalny: Ne ta pastogė. Ubagų karalystė]

Nida: Okręgowa Biblioteka Publiczna im. I. Simonaitytė w Kłajpedzie & Zakład Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

Przekład z jęz. litewskiego: Katarzyna Choroszucha, Dominika Huczyńska, Mirijana Kozak, Monika Kujawska, Marta Kwiatkowska, Agnieszka Rembiałkowska; redakcja: Agnieszka Rembiałkowska; zestawienie nazw miejscowych: Katarzyna Choroszucha.

Publikacja w ramach polsko-litewskiego projektu translatorskiego Simonaitytė prabyla lenkiškai = Simonaitytė po polsku.

Nijolė Miliauskaitė, Uždraustas įeiti kambarys = Pokój bez wstępu.

[zbiór poetycki, publikacja w dwóch językach]

Sejny: Pogranicze [seria Inicjał], 2017.

Przekład z litewskiego: Alina Kuzborska, Agnieszka Rembiałkowska; posłowie (Persefona codzienności): Alina Kuzborska; grafika: Wiesław Szumiński.

O poetce:
Julia Fiedorczuk: Jeż na autostradzie. Nijolė Miliauskaitė. Miesięcznik Znak, kwiecień 2020.

Barbara Gruszka-Zych, Julius Keleras, Dwoje o miłości. Dviese apie meilę.

[wybór wierszy, publikacja dwujęzyczna]

Vilnius: Naujoji Romuva, 2012.

Przekład filologiczny z litewskiego i na litewski: Agnieszka Rembiałkowska, Birutė Jonuškaitė, Tadas Žvirinskas.

Juozas Šikšnelis, Krzyżu z drzewa zielonego. Powieść w okruchach.

[powieść; tytuł oryginalny: Kryžiau žalio medžio]

Puńsk: Wydawnictwo „Aušra”, 2011.

Przekład z litewskiego: Agnieszka Rembiałkowska; redakcja: Mirijana Kozak, Łucja Matusiak.

Publikacja współfinansowana przez Ambasadę Republiki Litewskiej w Polsce.

Recenzje:
Michał Jagiełło: Litania do krzyża życia.
Kazimierz Brakoniecki: Palimpsest autobiograficzny.
[jako:] Dwugłos o książce Juozasa Šikšnelisa. Borussia 51/2012.

Notka z prezentacji książki (V 2012, po polsku).

Sigitas Geda, Śpiący Teodendron: stare wiersze Jadźwingów = Miegantis Teodendronas: senieji jotvingių eilėraščiai.

[wybór wierszy, publikacja w dwóch językach]

Warszawa-Vilnius: „Ex Libris” – Galeria Polskiej Książki & Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.

Przekład z litewskiego: Agnieszka Rembiałkowska; opracowanie tekstu litewskiego: Valentinas Sventickas; grafiki: Mikalojus Povilas Vilutis.

Przekład dofinansowany przez VšĮ „Lietuviškos knygos”.

Minirecenzja:
Pranas Visvyda: Apie kelias dvikalbes knygas. Literatūra ir menas 3148 (22.06.2007).