Baza tłumaczy

Agnieszka Smarzewska Członkini zwyczajna     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

litewski, łotewski

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

esej, literatura dziecięca i młodzieżowa, literatura popularna, literatura użytkowa, poezja, proza, publicystyka

Biogram

Jestem absolwentką Bałtystyki na Uniwersytecie Warszawskim (studia ukończone obroną pracy magisterskiej na temat wczesnej poezji łotewskiego futurysty Aleksandrsa Čaksa) oraz Podyplomowych Studiów Reklamy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  W ramach wymian studenckich uczestniczyłam w kursach językowych na Uniwersytecie Wileńskim oraz Uniwersytecie Łotwy w Rydze.  Brałam udział w warsztatach dla tłumaczy literatury, m.in. w Międzynarodowych Seminariach Translatorskich „Tłumacze bez granic”, organizowanych przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

Tłumaczę prozę i poezję z obu języków bałtyckich. Poniżej znajdą Państwo bibliografię moich dotychczasowych przekładów. Na co dzień zajmuję się także tłumaczeniami i zagadnieniami z branży marketingu i badań rynku, a także własną twórczością prozatorską.

Należę również do redakcji „Przeglądu Bałtyckiego”, portalu poświęconego krajom nadbałtyckim. Śledzę rynek literatury łotewskiej (współpracuję m.in. z Latvian Literature, agencją promującą łotewską literaturę za granicą) oraz opisuję, recenzuję i promuję literaturę Litwy i Łotwy w Polsce.

Zapraszam do współpracy!

Wybrane przekłady

Svens Kuzmins

„Chochma”

Powieść

Wydawnictwo Marpress, Gdańsk 2022

Przekład z języka łotewskiego

„Muzeum Dowodów Rzeczowych”

Współpraca z TR Warszawa. Tłumaczenie opowieści (tekstów) uczestniczek projektu „Muzeum Dowodów Rzeczowych” łotewskich artystek Laury Stašāne i Jany Jacuki.

Lipiec 2021

Muzeum Dowodów Rzeczowych

Inga Gaile „Wielkanoc” („Lieldienas”) (publikacja dwujęzyczna)

Przekład z języka łotewskiego

Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2019

Seria Europejski Poeta Wolności 2020

Tomik poezji nominowany do Nagrody Europejski Poeta Wolności 2020

Austra Skujiņa, wybór wierszy

Przekład z języka łotewskiego

W: „Borussia”, Olsztyn 59/2017, s. 202 – 207

Algis Kuklys „Dzień bez cytryny” (opowiadanie)

Przekład z języka litewskiego

W: „Znad Wilii”, Wilno 3 (47)/2011, s. 56 – 61

Juozas Šikšnelis „Kran” (opowiadanie)

Przekład z języka litewskiego

W: „Bluszcz”, Warszawa 20/2010, s. 93 – 94

Bronius Radzevičius „Nic ci nie powiem…”; „Podpalaczka” (opowiadania)

Przekłady z języka litewskiego

W: „Korespondencja z ojcem”, Sopot 15/2009, s. 70 – 73