Baza tłumaczy

Agnieszka Smarzewska Członkini zwyczajna     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

litewski, łotewski

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

literatura dziecięca i młodzieżowa, literatura popularna, literatura użytkowa, poezja, proza

Biogram

Jestem absolwentką Bałtystyki na Uniwersytecie Warszawskim (studia ukończone obroną pracy magisterskiej na temat wczesnej poezji łotewskiego futurysty Aleksandrsa Čaksa) oraz Podyplomowych Studiów Reklamy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  W ramach wymian studenckich uczestniczyłam w kursach językowych na Uniwersytecie Wileńskim oraz Uniwersytecie Łotwy w Rydze.  Brałam udział w warsztatach dla tłumaczy literatury, m.in. w Międzynarodowych Seminariach Translatorskich „Tłumacze bez granic”, organizowanych przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

Tłumaczę prozę i poezję z obu języków bałtyckich. Poniżej znajdą Państwo bibliografię moich dotychczasowych przekładów. Na co dzień zajmuję się także tłumaczeniami i zagadnieniami z branży marketingu i badań rynku, a także własną twórczością prozatorską.

Należę również do redakcji „Przeglądu Bałtyckiego”, portalu poświęconego krajom nadbałtyckim. Śledzę rynek literatury łotewskiej (współpracuję m.in. z Latvian Literature, agencją promującą łotewską literaturę za granicą) oraz opisuję, recenzuję i promuję literaturę Litwy i Łotwy w Polsce.

Zapraszam do współpracy!

Wybrane przekłady

Svens Kuzmins

„Chochma”

Powieść

Wydawnictwo Marpress, Gdańsk 2022

Przekład z języka łotewskiego

„Muzeum Dowodów Rzeczowych”

Współpraca z TR Warszawa. Tłumaczenie opowieści (tekstów) uczestniczek projektu „Muzeum Dowodów Rzeczowych” łotewskich artystek Laury Stašāne i Jany Jacuki.

Lipiec 2021

Muzeum Dowodów Rzeczowych

Inga Gaile „Wielkanoc” („Lieldienas”) (publikacja dwujęzyczna)

Przekład z języka łotewskiego

Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2019

Seria Europejski Poeta Wolności 2020

Tomik poezji nominowany do Nagrody Europejski Poeta Wolności 2020

Austra Skujiņa, wybór wierszy

Przekład z języka łotewskiego

W: „Borussia”, Olsztyn 59/2017, s. 202 – 207

Algis Kuklys „Dzień bez cytryny” (opowiadanie)

Przekład z języka litewskiego

W: „Znad Wilii”, Wilno 3 (47)/2011, s. 56 – 61

Juozas Šikšnelis „Kran” (opowiadanie)

Przekład z języka litewskiego

W: „Bluszcz”, Warszawa 20/2010, s. 93 – 94

Bronius Radzevičius „Nic ci nie powiem…”; „Podpalaczka” (opowiadania)

Przekłady z języka litewskiego

W: „Korespondencja z ojcem”, Sopot 15/2009, s. 70 – 73