Baza tłumaczy

Anna Sawicka Członkini zwyczajna     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

hiszpański, kataloński

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

proza, dramat

Biogram

Anna Sawicka – iberystka, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor „Studiów Iberystycznych”, tłumaczy z języka katalońskiego i hiszpańskiego. Przez pięć lat była lektorem języka polskiego i wykładowcą literatury polskiej na Uniwersytecie Barcelońskim. Zajmuje się m.in. literaturą i kulturą katalońską (Paryż – Barcelona – Sitges. Modernistyczny „genius loci” w Katalonii z perspektywy Santiago Rusiñola, 2003, Drogi i rozdroża kultury katalońskiej, 2007). Ma w dorobku przekłady utworów kilku katalońskich dramaturgów (Sergi Belbel, Josep Maria Benet i Jornet, Carles Batlle, Josep Pere Peyró, Lluïsa Cunillé, Guillem Clua) oraz opowiadania Pere Caldersa (Kroniki ukrytej prawdy, 2019) i Javiera Tomeo (Minihistorie, 2009), średniowieczny brewiarz mistyczny Ramona Llulla (Księga Przyjaciela i Umiłowanego, 2003) – przekład wyróżniony przez Instytut Cervantesa w 2004 roku, a także powieści Alberta Sancheza Piñola (Chłodny dotyk, 2006), Lluisa-Antona Baulenasa (Za worek kości, 2008), Marii Àngels Anglady (Skrzypce z Auschwitz, 2010) i Eduarda Mendozy (Miasto cudów, 2010). W 2013 roku ukazała się w jej przekładzie pierwsza tłumaczona na język polski powieść Jaume Cabrégo, Wyznaję, w 2014 – Głosy Pamano; Jaśnie Pan w 2015, w 2016 kolejna powieść katalońskiego prozaika – Cień eunucha, następnie Agonia dźwięków (2017) i dwa zbiory opowiadań tego autora: Podróż zimowa (2018) i Kiedy zapada mrok (2019). Za przekład Głosów Pamano tłumaczka otrzymała w 2015 roku nagrodę Instytutu Ramona Llulla.

W internecie