Baza tłumaczy

Elżbieta Filipow Członkini kandydatka     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

angielski

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

humanistyka, literatura naukowa, literatura popularnonaukowa

Biogram

W 2009 roku uzyskałam tytuł magistra socjologii na Uniwersytecie w Białymstoku, zaś w 2010 roku – tytuł licencjata filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2013 roku jestem doktorantką w Zakładzie Etyki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuję się utylitaryzmem i feminizmem liberalnym JS Milla. W 2014 roku byłam stypendystką programu LLP Erasmus na Universiteit Twente w Niderlandach, zaś w 2020 roku zostałam stypendystką Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na pobyt naukowy w Londynie. Od kilku lat angażuję się w działalność o charakterze popularyzatorskim oraz translatorskim. W latach 2015-2017 byłam sekretarzem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Jestem również absolwentką Studiów Podyplomowych „Doskonalenia Warsztatu Tłumacza w Zakresie Przekładu Pisemnego” organizowanych przez Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jako dziennikarka współpracowałam ze „Światem mózgu”, obecnie zaś – z „Charakterami”, „Filozofuj!” i „O psychologii”. Bliska jest mi idea promocji zdrowia psychicznego, dlatego jako wolontariuszka przygotowałam teksty do pisma „Piękny umysł” promującego III Kongres Zdrowia Psychicznego w 2021 roku.

Wybrane przekłady

Bugental, J.F.T. (2019). Psychoterapia to nie to, co myślisz. Psychoterapeutyczne zaangażowanie w proces życia, tłum. E. Filipow. Warszawa: Wydawnictwo „Zielone Drzewo” Instytut Psychologii Zdrowia PTP; ISBN 978-83-60747-34-6

Donath, O. (2017). Żałując macierzyństwa, tłum. E. Filipow. Białystok: Wydawnictwo Kobiece; ISBN 978-83-65506-82-5