Baza tłumaczy

Janusz Margański Członek zwyczajny     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

angielski, francuski

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

proza, dramat, esej, fantastyka, humanistyka, literatura naukowa, literatura popularnonaukowa, psychologia, teksty naukowe, literatura popularna, literatura religijna, nauki społeczne, historia sztuki, historia

Biogram

Tłumacz, literaturoznawca i scenarzysta. Swoje teksty publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, w „Tekstach Drugich” „Ruchu Literackim”, „Literaturze na Świecie”, „Tygodniku Powszechnym”.

Przetłumaczył kilkadziesiąt książek z zakresu filozofii, teologii, teorii literatury, filmu, teatru i sztuki (m.in J. Derrida, R. Rorty, P. Ricoeur, G. Deleuze, E. Levinas, Didi-Hubermann, Z. Bauman) oraz literatury pięknej (klasyki – m. in. M. Proust, oraz współczesnej prozy – D. Mitchell, Ph. K. Dick). Za przekłady uhonorowany został Nagrodą „Literatury na Świecie” (1996).

Redaktor wielu książek, w tym m.in. esejów H.-G. Gadamera. Współredaguje wydanie krytyczne Dzieł Witolda Gombrowicza.

Autor m.in. Geografii pragnień. Opowieści o Gombrowiczu. Jego książka Gombrowicz, wieczny debiutant (2001) została zgłoszona do „Paszportów Polityki”.

Ma na koncie kilka adaptacji scenicznych, dramatów, w tym baśni scenicznej W pogoni za bajką wystawionej jako musical w teatrze Rampa w Warszawie z jego piosenkami i muzyką Piotra Rubika. Dla teatru także tłumaczy oraz przygotowuje eseje do programów.

Scenarzysta i współscenarzysta filmów fabularnych. Za scenariusz do filmu Wymyk został uhonorowany nagrodą na 36 PFF Gdynia 2011 oraz nominowany do PNF Orły 2012.

Stypendysta Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Centre National du Livre,  Baltic Centre for Writers and Translators. Absolwent programu EKRAN w Szkole Wajdy.

Obecnie pracuje nad kilkoma filmowymi historiami oraz przekładami. Przygotowuje kolejne książki własne.