Baza tłumaczy

Jacek Kaduczak Członek zwyczajny     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

angielski, greka klasyczna, łacina, niemiecki

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

proza, dramat, przekład audiowizualny

Biogram

Urodzony w 1966 roku, ukończył filologię klasyczną na Uniwersytecie Wrocławskim, przygotowuje  pracę doktorską na temat specyfiki tłumaczenia tekstów teatralnych. Przekładem literackim zajmuje się od ponad 20 lat. Tłumaczy przede wszystkim współczesne dramaty niemieckie, austriackie i brytyjskie. W wolnych chwilach pracuje nad przekładem Orestei. Z każdą przetłumaczoną sztuką coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że „do teatru nie wchodzi się bezkarnie”.

Wybrane przekłady

Nis-Momme Stockmann Błękit doskonały, ADiT 2010

 

Marius von Mayenburg Kamień, ADiT 2010

Frank McGuinness Mary i Lizzie, ADiT 2012

Ödön von Horváth Włoski wieczórPompeje, ADiT 2012

Artur Schnitzler W matniKomedia uwiedzenia, ADiT 2014