Baza tłumaczy

Joanna Tegnerowicz Członkini zwyczajna     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

angielski, francuski

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

esej, historia, humanistyka, literatura naukowa, nauki społeczne, psychologia

Biogram

Absolwentka socjologii i stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Wrocławski), doktor socjologii. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Znajomość języków obcych przez wiele lat wykorzystywała w pracy naukowej, w tym w badaniach nad życiem i twórczością socjologa Norberta Eliasa, które stały się podstawą jej doktoratu, jak i w późniejszej pracy badawczej. Jest autorką opublikowanych artykułów naukowych w języku angielskim dotyczących tematyki historii intelektualnej Afryki, niewolnictwa i rasizmu.

Pracę tłumacza rozpoczęła w czasie studiów doktoranckich, współpracując z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Dotychczas zajmowała się przekładami z zakresu humanistyki i nauk społecznych, ale interesuje ją także działalność przekładowa w dziedzinie literatury faktu i beletrystyki.

Wybrane przekłady

Walter Lippmann, Opinia publiczna, przedmowa Paweł Armada, Kraków: Fundacja Lethe/Animi2, 2020

Fred Halliday, Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych. Władza, polityka i ideologia, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2009

Fredrik Barth i in., Antropologia : jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, przedmowa Chris Hann, Wydawnictwo UJ, 2007

Saskia Sassen, Globalizacja : eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, przedmowa Kwame Anthony Appiah, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2007

Teorie i metody w naukach politycznych, red. David Marsh i Gerry Stoker, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2006

Walter Lippmann, The Phantom PublicKraków: Fundacja Lethe/Animi2 (niepublikowany)