Baza tłumaczy

Krzysztof Fordoński Członek zwyczajny     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

angielski, polski

Języki docelowe

polski, angielski

Specjalizacje

proza, humanistyka, przekład audiowizualny

Biogram

Krzysztof Fordoński, (1970), absolwent IFA Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1994), doktor literaturoznawstwa angielskiego (2002), doktor habilitowany (2013). Od roku 2004 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (IKSI). Zajmuje się historią literatury angielskiej i przekładem literackim. Opublikował studia monograficzne Bert. Szkic do portretu Williama Whartona (2004) i The Shaping of the Double Vision. The Symbolic Systems of the Italian Novels of Edward Morgan Forster (2005), antologie literatury angielskiej przeznaczone dla studentów, a także liczne artykuły naukowe w kraju i zagranicą. Wraz z Piotrem Urbańskim przygotował do druku wydanie angielskich przekładów M. K. Sarbiewskiego Casimir Britannicus.  English Paraphrases and Emulations of the Poetry of Maciej Kazimierz  Sarbiewski (2008, drugie, poprawione i rozszerzone wydanie 2010). Tłumacz literatury pięknej – ponad dwudzieścia powieści oraz kilka książek z dziedziny literatury faktu, w tym takich autorów jak Paul Auster, Donald Barthelme, Flann O’Brien czy William Wharton. Tłumacz audiowizualny – ponad siedemdziesiąt list dialogowych i scenariuszy m.in. Popiół i diament, Sanatorium pod Klepsydrą, Krzyżacy, Pamiętnik znaleziony w Saragossie.

Wybrane przekłady

Mizielińska, Joanna; Marta Abramowicz, Agata Stasińska, Families of Choice in Poland: Family Life of Non-Heterosexual Persons (Rodziny z wyboru w Polsce: Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych), Warszawa: Instytut Psychologii PAN, 2015, str. 168.

Donald Barthelme, Królewna Śnieżka (Snow White), Poznań 1999

Barry Gifford, Dzikość serca (Wild at Heart), Poznań 1999

Flann O’Brien, Sweeny wśród drzew (At Swim-Two-Birds), Poznań 1997

William Wharton, Wieści (Tidings), Poznań 1997

Wojciech Has, The Saragossa Manuscript (Rękopis znaleziony w Saragossie), London 2015

Wojciech Has, The Hourglass Sanatorium (Sanatorium pod Klepsydrą), London 2015

Andrzej Wajda, The Promised Land (Ziemia obiecana), Brighton 2014