Baza tłumaczy

Krzysztof Modelski Członek kandydat     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

jidysz

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

proza, literatura faktu

Biogram

Rocznik 1952, urodzony w Poznaniu, od lat mieszkający na wielkopolskiej wsi. Absolwent historii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel w I LO im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

W kręgu mych zainteresowań jest historia i kultura Żydów polskich. Byłem konsultantem i autorem tekstów nt. polskich Żydów w polskiej edycji Encyklopedia Britannica, redaktorem (wraz z J. Topolskim) i współautorem książki Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów (Poznań, wyd. 1 1995, wyd. 2 1999).

Jako tłumacz literatury jidysz zaczynałem publikując w nieistniejącym dziś tygodniku „Fołks Sztyme” przekłady opowiadań M. Nadira, I. Baszewisa-Singera, A. Rajzena, J. Josady, Z. Segałowicza. Obecnie współpracuję z pismem społeczo-kulturalnym „Miasteczko Poznań”, w którym publikuję moje przekłady oraz eseje historyczno-literackie.

W formie publikacji zwartej (książkowej) w moim przekładzie z jidysz wyszła powieść Izraela Rabona Ulica (Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1991) oraz zbiory opowiadań Izraela Joszuy Singera: Na obcej ziemi (Wydawnictwo Fame Art, Lublin 2020) i Perły, Lublin 2020 (Wydawnictwo Fame Art, Lublin 2020).

Jestem też autorem kilkuset felietonów i niemal 2 tys. tekstów satyrycznych, publikowanych w nieistniejących już ogólnopolskich czasopismach („Kościotrup”, „Twój Dobry Humor”) oraz wydawanym obecnie lokalnym tygodniku „Gazeta Kościańska”.

Wybrane przekłady

Izrael Rabon, Ulica, Wrocław 1991, Biblioteka Pisarzy Żydowskich, Wydawnictwo Dolnośląskie [jid. Di gas]

Izrael Joszua Singer, Na obcej ziemi, Lublin 2020, Wydawnictwo Fame Art [jid. Ojf fremder erd. Dercejlungen]

Izrael Joszua Singer, Perły, Lublin 2020, Wydawnictwo Fame Art [jid. Perl un andere dercejlungen]