Baza tłumaczy

Magdalena Izabella Sacha Członkini zwyczajna     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

niemiecki

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

esej, historia, humanistyka, kulinaria, literatura faktu, literatura naukowa, literatura popularnonaukowa, proza

Biogram

Urodzona w 2 połowie XX wieku w Olsztynie, studiowała krótko germanistykę w Warszawie i dość długo polonistykę w Gdańsku. Tam napisała pracę magisterską o niemieckiej literaturze poświęconej Mazurom. Ukończyła także kolegium nauczania języka niemieckiego oraz trzy studia podyplomowe: z turystyki (Gdańsk), zarządzania projektem naukowo-badawczym (Gdańsk) oraz muzealnicze Exhibiting Contemporary History (Jena).

Po studiach pracowała jako wolontariuszka w byłym obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie w Turyngii, co w 2004 r. zaowocowało obroną pracy doktorskiej  (wydana w 2014 r. jako Gdyście w obóz przybyć już raczyli… Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów obozu koncentracyjnego Buchenwald 1937-1945). W latach 2001-2009 prowadziła Muzeum Regionalne w Krokowej w powiecie puckim – filię Muzeum Prus Zachodnich w Warendorf. Od 2004 r. pracuje jako adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego i większą część czasu poświęca dydaktyce.

W tłumaczeniach z języka niemieckiego szuka przede wszystkim takiej polszczyzny, aby pod podszewką zdań nie czuć było  obcej składni. Dlatego  za jedno ze swoich  największych osiągnięć transaltorskich uważa powieść Petry Reski, której bohaterowie posługiwali się gwarą wschodniopruską, oddaną po polsku przez gwarę warmińską. Ale kocha także inne wyzwania, nawet tak trudne, jak opis zbrojowni krzyżackiej z XIV w. na zamku w Olsztynku czy dialogi w języku kaszubskim. Po prostu lubi, żeby tłumaczenie dobrze brzmiało po polsku. Ostatnio wydała tłumaczenie traktatu o kształceniu kobiet z 1800 roku autorstwa Louise von Krockow, w dwujęzycznej trzytomowej publikacji pt. Edukacja kobiet na Pomorzu Gdańskim w początkach XIX wieku. Działalność Louise von Krockow (Gdańsk 2021).

W internecie

Wybrane przekłady

Petra Reski, Daleki kraj, Olsztyn: Wydawnictwo Borussia, 2008

Uwe Rada, Niemen: dzieje pewnej europejskiej rzeki. Olsztyn: Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2012

Eryka Blaszczyk, Kaszubskie brzozy ; Błędne ogniki Zachodu. Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2011

Max Toeppen, Historia okręgu i miasta Olsztynka, oprac. i wstępem poprzedzili Grzegorz Jasiński i Grzegorz Białuński, Dąbrówno : Oficyna „Retman”, 2004

Tłumaczenia z języka niemieckiego

 Beletrystyka

Wolfgang Koeppen, Pewnego razu na Mazurach, Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1998.

Petra Reski, Daleki kraj,  Olsztyn : Wydawnictwo Borussia, 2008.

Eryka Blaszczyk, Kaszubskie brzozy; Błędne ogniki Zachodu. Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2011.

Eryka Blaszczyk, Pij, braciszku, pij. Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2013.

Literatura faktu

Uwe Rada, Niemen : dzieje pewnej europejskiej rzeki. Olsztyn: Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2012.

Teksty historyczne

Max Toeppen, Historia okręgu i miasta Olsztynka, Dąbrówno : Oficyna „Retman”, 2004 (pierwodruk: 1856)

Ustawa krajowa biskupa Adama Stanisława Grabowskiego z 4 lipca 1766 roku / wstęp Jerzy Kiełbik; Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, [2010].

Eugen Kogon, Dzień w obozie koncentracyjnym (fragmenty „Państwa SS”), „Narracje o Zagładzie”, nr 1 (2015), Katowice 2015. S. 129-140.

Edukacja kobiet na Pomorzu Gdańskim w początkach XIX wieku: działalność Louise von Krockow, t. 2. Louise von Krockow, Radą i czynem ku dobremu dziełu: podarunek toaletkowy dla dam, Gdańsk 2021 (pierowdruk: Berlin-Królewiec 1797/1800).

 

Artykuły naukowe

Mathias Wagner, Pomiędzy zgodą a sprzeciwem : psychospołeczne następstwa wypędzenia, ucieczki i wojny na przykładzie mniejszości niemieckiej na Mazurach, „Masovia” 2005.

Wolfgang Brozio, Uwagi zgermanizowanego Mazura o języku i nazewnictwie polskim w Prusach Wschodnich i Zachodnich, „Masovia” 2005.

Stefan Hartmann, Ziemie pruskie w relacjach z podróży Jana Arnolda von Branda, Jana Bernoulliego, Karola Feyerabenda, Krystiana Gottlieba i Gotfryda Piotra Rauschnicka, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2007