Baza tłumaczy

Magdalena Kleszczewska Członkini kandydatka     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

angielski, polski

Języki docelowe

polski, angielski

Specjalizacje

proza, poezja

Biogram

Absolwentka anglistyki (specjalizacja: literatura irlandzka) na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z przekładu literackiego na Uniwersytecie Gdańskim. Dotychczas tłumaczyła głównie poezję, opowiadania oraz teksty użytkowe. Za przekład wierszy Jamesa Joyce’a wyróżniona podczas Festiwalu Stacja Literatura w 2017 roku mianem laureatki projektu „Klasyka od nowa”. Brała udział w międzynarodowym projekcie Aistriú realizowanym w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Galway 2020, co zainspirowało ją do nauki języka irlandzkiego.

Poza przekładem zajmuje się wspieraniem wydawnictw w przygotowaniu wniosków unijnych o dofinansowanie tłumaczeń literackich (program Kreatywna Europa). Zdarza jej się także pisać recenzje wydawnicze. Prowadzi również działalność popularyzatorską, organizując spotkania i warsztaty na temat literatury i kultury irlandzkiej. W 2022 roku poprowadziła spotkanie pn. „Wieczór Brygidy – poezja | dyskusja | czytanie” zorganizowane z okazji Dnia Brygidy przez Fundację Kultury Irlandzkiej.

 

Wybrane przekłady

Nuala Ní Dhomhnaill, „Syrena w szpitalu”, „Syrena i pewne słowa”, „Znikomy trop” [w: The Multilingual Mermaid. Nuala Ní Dhomhnaill in Translation], Gallery Press, Oldcastle 2021;