Baza tłumaczy

Magdalina Mitreva (Lina Vassileva) Członkini zwyczajna     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

bułgarski, polski

Języki docelowe

polski, bułgarski

Specjalizacje

proza, esej, fantastyka, humanistyka, literatura dziecięca i młodzieżowa, literatura naukowa, publicystyka, historia

Biogram

– bułgarski językoznawca, polonista i bułgarysta;
– magister fizyki (teoretycznej i jądrowej) oraz magister filologii słowiańskiej – polonistyki i bułgarystyki – Uniwersytetu Sofijskiego;
– studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
– doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego;
– tłumaczka (jako Lina Vassileva) literatury polskiej (ponad 30 tytułów w dorobku);
– nauczycielka języka polskiego i języka bułgarskiego jako obcego;
– autor podręcznika dla cudzoziemców – uznany przez MEN do nauki również w polskich szkołach średnich) pt. Mówta, co chceta, czyli ściągawki z wiedzy o polszczyźnie i kulturze słowa, Warszawa, Książka i Wiedza, 2004;
– autor monografii pt. Kompetencja komunikacyjna bułgarskich użytkowników języka polskiego (aspekt glottodydaktyczny), Warszawa, wyd. UW, 2012;
– odznaczona polskimi nagrodami państwowymi (KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ oraz odznaką ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ).

Wybrane przekłady

SŁODOWY, Adam. Lubię majsterkować, wyd. „Technika”, Sofia 1982

SIEWIERSKI, Jerzy. Pięć razy morderstwo, wyd. „Narodna kultura”, Sofia 1982

ZAJDEL, Janusz. Cylinder van Troffa, wyd. „Georgi Bakalow”, seria „Galaktyka”, Varna 1983

LEM, Stanisław. Dzienniki gwiazdowe, wyd. „Georgi Bakalow”, seria „Galaktyka”, Varna 1984

ALEX, Joe. Cichym ścigałam go lotem, posłowie, wyd. „Chr. G. Danow”, Płowdyw 1985

HOLLANEK, Adam. Kochać bez skóry, wyd. „Georgi Bakalow”, seria „Galaktyka”, Varna 1987

KRZYŻANOWSKI, Julian. Dzieje literatury polskiej, wyd. „Nauka i izkustwo”, Sofia 1988

LEM, Stanisław. Dzieła wybrane, t. I (Dzienniki gwiazdowe, Profesor Korkoran, Profesor Zazul oraz wybór), wyd. „Narodna mładeż”, Sofia 1988

LEM, Stanisław. Dzieła wybrane, t. II (Trzej elektricerze, Uszy uranowe, Powtórka, 137 sekund, Summma technologiae, Biblioteka XXI wieku; wybór i posłowie), wyd. „Narodna mładeż”, Sofia 1988

MORENA, Artur. Czas zatrzymuje się dla umarłych, wyd. „Oteczestwo”, Sofia 1989

LEM, Stanisław. Fiasko, przedmowa, wyd. „Georgi Bakalow”, seria „Galaktyka”, Varna 1991

LEM, Tomasz. Awantury na tle powszechnego ciążenia, przedmowa, wyd. „Farrago”, Sofia 2014

MASTERNAK, Zbigniew. Nędzole, przedmowa, wyd. „Farrago”, Sofia 2015

KARABEŁOWA, Magda. Ambasador Adam Tarnowski i jego pielgrzymstwo dyplomatyczne, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bułgarii, Sofia 2015 (tłum. z bułgarskiego)

POTOROCZYN, Paweł, Ludzka rzecz, przedmowa, wyd. „Farrago”, Sofia 2017

LEM, Stanisław. Opowieści o pilocie Pirxie, przedmowa, wyd. „Infodar”, Sofia 2017

SZCZYGIELSKI, Marcin. Teatr niewidzialnych dzieci, wyd. „Trud”, Sofia 2019

WILDSTEIN, Bronisław. Dom wybranych, przedmowa, wyd. „Trud”, Sofia 2019

LIBERA, Antoni. Madame, wyd. „Trud”, Sofia, 2020

MITREWA, Magdalina, DUBISZ, Stanisław. Mówta, co chceta, czyli ściągawki z wiedzy o polszczyźnie i kulturze słowa, wyd. „Książka i wiedza”, Warszawa 2004

MITREVA, Magdalina. Kompetencja komunikacyjna bułgarskich użytkowników języka polskiego (aspekt glottodydaktyczny), UW, Warszawa 2012