Baza tłumaczy

Olga Wiewióra Członkini zwyczajna     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

łotewski

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

poezja

Biogram

Olga Anna Wiewióra (publikuję także pod pseudonimem Aleksandra Keller).
W 2004 r. ukończyłam polonistykę na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza). Od listopada 2010 roku pełniłam funkcję sekretarza redakcji „Częstochowskiego Magazynu Literackiego GALERIA”, od stycznia 2013 do listopada 2015 kierowałam pismem jako redaktor naczelna.
Współpracuję z ogólnopolskimi pismami literackimi, takimi jak „Twórczość”, „Odra”, „Lublin. Kultura i społeczeństwo” a także z Ośrodkiem Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie. Specjalizuję się w tematyce kulturalnej i społecznej, z uwzględnieniem problematyki wschodnioeuropejskiej.
Jestem autorką książek: zbioru esejów Kellerowskie szkice częstochowskie 2009-2011 (Częstochowa 2011), powieści Dialogi rodzaju żeńskiego (Częstochowa 2011), powieści Listy Nauzykai (Lublin 2011), współautorką książki Wokół twórczości Andrzeja Kalinina. Szkice i recenzje (Częstochowa 2013). W 2011 roku za książkę Listy Nauzykai otrzymałam I nagrodę w XXI Ogólnopolskim Konkursie Literackim organizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w kategorii – „Najlepsza książka młodego autora”.
W roku 2016 zostałam uhonorowana stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury, a w 2018 otrzymałam Międzynarodową Nagrodę Literacko-Artystyczną im. Panteleimona Kulisza (Ukraina) – za popularyzację literatury ukraińskiej w Polsce oraz tworzenie międzykulturowej przestrzeni dialogu i wzajemnego zrozumienia.
W lipcu 2014 roku byłam rezydentką Międzynarodowego Domu Pisarzy i Tłumaczy w Ventspils na Łotwie, gdzie po raz pierwszy spotkałam się z łotewską literaturą, kulturą i historią. W 2016 roku podjęłam się prac redakcyjnych i translatorskich zmierzających do wydania antologii współczesnej poezji łotewskiej w języku polskim. Prace te kontynuowałam podczas pobytu w Międzynarodowym Domu Pisarzy i Tłumaczy w Ventspils w lipcu 2019 roku oraz w Translation House Looren w Szwajcarii w lipcu 2017 roku (pobyt stypendialny dla tłumaczy).
Tłumaczę z języka łotewskiego.

Publikacje zwarte [wydania książkowe]:
1. Wszystkie ptaki, co we mnie…/ Visi putni, kas manī…, Antologia współczesnej poezji łotewskiej, wybór i przekład Olga Anna Wiewióra, wyd. Warsztaty Kultury, Lublin 2020. [Wydanie w językach łotewskim i polskim]
2. Juris Kronbergs, Wilk Jedno Oko/ Vilks Vienacis, przekład Olga Anna Wiewióra, wyd. Warsztaty Kultury, Lublin 2021. [Wydanie w językach łotewskim i polskim]

Publikacje w prasie:
1. Kārlis Vērdiņš, Wiersze, przeł. Aleksandra Keller, „ODRA”, nr 1 (628), styczeń 2015, s. 35 – 36. [Przekład z łotewskiego]
2. Wiaczesław Kuprianow, Wiersze, przeł. Aleksandra Keller, „ODRA”, nr 1, styczeń 2017, s. 28 – 29. [Przekład z rosyjskiego]
3. Knuts Skujenieks, Wiersze, przeł. Aleksandra Keller, „ODRA”, nr 9, wrzesień 2017, s. 39 – 40. [Przekład z łotewskiego]
4. Aleksandra Keller, Juris Kronbergs – łotewski poeta wolności, „ODRA”, nr 3, marzec 2021, s. 77 – 80. [Artykuł]
5. Juris Kronbergs, Wiersze, przeł. Olga Anna Wiewióra, „ODRA”, nr 3, marzec 2021, s. 81 – 83. [Przekład z łotewskiego]

Wybrane przekłady

Wszystkie ptaki, co we mnie…/ Visi putni, kas manī…, Antologia współczesnej poezji łotewskiej, wybór i przekład Olga Anna Wiewióra, wyd. Warsztaty Kultury, Lublin 2020.

Wydanie w językach łotewskim i polskim.

Wstęp: Marians Rižijs (Māris Salējs)

Posłowie: Andrzej Niewiadomski

Recenzja: Agnieszka Smarzewska (Przegląd Bałtycki)

Juris Kronbergs, Wilk Jedno Oko/ Vilks Vienacis, przekład Olga Anna Wiewióra, wyd. Warsztaty Kultury, Lublin 2021.

Wydanie w językach łotewskim i polskim.

Wstęp: Marians Rižijs (Māris Salējs)

Posłowie: Krzysztof Zajas

Recenzja: Agnieszka Smarzewska (Przegląd Bałtycki)