Baza tłumaczy

Paulina Malicka Członkini kandydatka     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

polski, włoski

Języki docelowe

polski, włoski

Specjalizacje

dziennik, wspomnienia, humanistyka, literatura naukowa, literatura popularna, nauki społeczne, poezja, proza, publicystyka, teksty naukowe

Biogram

Wykładowczyni w Zakładzie Literatury Włoskiej (IFRom) Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, italianistka, lektorka języka włoskiego, doktor nauk humanistycznych UAM. Autorka książki „Il movimento del dono nella poesia di Eugenio Montale. Rifiutare – ricevere – ricambiare” (Peter Lang 2017). Zajmuje się poezją włoską XX i XXI wieku. Jej ostatnie poszukiwania badawcze skupiają się wokół współczesnej poezji sycylijskiej w języku włoskim oraz poezji dialektalnej Sycylii. Słuchaczka Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Dotychczasowe próby tłumaczeniowe to przekłady poezji z włoskiego i z sycylijskiego na język polski takich poetów jak Eugenio Montale, Ignazio Buttitta, Nino De Vita, Jolanda Insana. W 2022 roku ukazała się książka „Eugenio Montale. Zwierzęce tropy. Wybór poezji” (wydawnictwo Sic!) w przekładzie Pauliny Malickiej, Alessia Mangiapelo i Magdaleny Śniedziewskiej.