Aktualności

W dniach 15 -16 maja 2021, odbędzie się kolejny kurs Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek dla tłumaczy literackich: „Tłumaczenia literackie z języka niemieckiego dla początkujących”. Celem kursu jest zapoznanie początkujących tłumaczy z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z przekładem literackim i popularnonaukowym. Słuchacze poznają kolejne etapy współpracy z wydawnictwem i opracowania przekładu. Zapoznają się ze swoimi prawami dotyczącymi decyzji o ostatecznym kształcie tekstu, wynikającymi z prawa autorskiego oraz zobowiązaniami podejmowanymi w chwili zawarcia umowy z wydawnictwem. Poznają też najważniejsze techniki i strategie wykorzystywane podczas tłumaczenia tekstów literackich oraz zasady opracowania redakcyjnego tekstu i przygotowania publikacji do wydania.

Kurs przeznaczony jest dla początkujących tłumaczy, absolwentów i studentów filologii obcych oraz wszystkich osób chcących spróbować sił jako tłumacze literatury. Wiedzę, którą przekażemy, można wykorzystać podczas tłumaczeniu z każdego języka obcego na polski, ale uczestnicy powinni znać niemiecki w stopniu umożliwiającym śledzenie omawianych przykładów i wykonywanie ćwiczeń. Nieobowiązkowa, ale mile widziana jest również znajomość języka angielskiego. Kurs składa się z pięciu modułów i obejmuje takie zagadnienia, jak: techniki tłumaczeniowe, radzenie sobie z pułapkami oryginału, dostosowanie tekstu do polskich norm, zasady współpracy z wydawnictwami (umowa), współpraca z redaktorem, autoredakcja, wyzwania związane z tłumaczeniem fikcji literackiej oraz literatury naukowej i popularnonaukowej. Wiedza zostanie przekazana przez praktyków, poparta własnymi przykładami, omówiona w czasie dyskusji i wykorzystana w trakcie ćwiczeń. Kurs pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Dla członków STL przewidziana jest zniżka. Szczegółowe informacje tu: https://ptwk.pl/?page_id=7031kolejny