Aktualności

Plakat - 9 XII

W piątek, 9 grudnia o godzinie 18:30 w Księgarni Wszystkich Świętych w Poznaniu Michał Rogalski poprowadził spotkanie z Anną Wawrzyniak-Kędziorek, tłumaczką związaną głównie z literaturą religijną. Rozmowa toczyła się wokół książki siostry Mary David Totah pt. „Droga do radości”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze. Cykl „Wierni, piękni, niewidzialni” sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Data wydarzenia okazała się znamienna w kontekście omawianej książki, ponieważ, jak podkreśliła Anna, adwent to „czas radosnego oczekiwania”. Mało tego, ledwie dwa dni później kościół katolicki obchodził „Niedzielę Radości”. W przypadku siostry Mary David radość ta była naznaczona cierpieniem związanym z chorobą nowotworową, dlatego pogodnemu nastrojowi towarzyszyła zaduma.

Tłumaczka powiedziała kilka słów o tym, czy poprzez tekst „zaprzyjaźniła się” z siostrą Mary David, jakie przeżywała emocje podczas czytania i co w niej zostało po oddaniu przekładu. Anna odniosła się również do kilku innych książek ze swojego dorobku (który liczy obecnie kilkadziesiąt publikacji), a także zdradziła, jak wygląda jej praca na co dzień. Sporo uwagi poświęcono także językowi religijnemu i temu, jakie niesie za sobą wyzwania. 

Głos w dyskusji zabrali również goście, m.in. członkinie Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, redaktorka Wydawnictwa W drodze, przedstawiciel studia tłumaczeń literatury chrześcijańskiej oraz prodziekan Wydziału Teologicznego UAM.

Spotkanie zrealizowane ze środków finansowych Miasta Poznania, #poznanwspiera.