Aktualności

15 lipca br. ukazał się apel środowisk kreatywnych w sprawie systemu wsparcia artystów zawodowych, zainicjowany przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich – ZAPA oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i podpisany łącznie przez 53 organizacje, w tym Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Z tekstem apelu oraz listą sygnatariuszy można się zapoznać m.in. tutaj.

W toku międzyorganizacyjnej dyskusji nad treścią pisma nasze Stowarzyszenie zgłaszało zastrzeżenia do jego tonu. Zarząd zachowuje dystans do formy apelu, stojąc na stanowisku, że środowiska kreatywne powinny stawiać na komunikację pozytywną i nieantagonizującą, zamiast ustawiać się w roli ofiar zakulisowych sił. Niemniej jednak, pomimo niedoskonałej formy pisma, Zarząd zdecydował się je poprzeć, doceniając nadrzędne znaczenie solidarnego apelu kilkudziesięciu organizacji twórczych.