Aktualności

W czasopiśmie „Czytanie Literatury” ukazał się tekst Ewy Rajewskiej, przewodniczącej Zarządu Oddziału Zachodniego STL, zatytułowany „Dekada w przekładzie”.

Artykuł stanowi próbę podsumowania drugiej dekady XXI wieku w dziedzinie przekładu literackiego w Polsce – zarówno jeśli chodzi o aktywność (i widzialność) tłumaczek i tłumaczy, jak i przekładoznawców. Przywołuje najważniejsze wydarzenia, książki, teksty, polemiki oraz dokonuje przeglądu translatorskich nagród i stawek, a także nakreśla diagnozy i kierunki.

Tekst jest dostępny online.