Aktualności

Europejska Rada Stowarzyszeń Tłumaczy Literatury (CEATL), której członkiem jest STL, stanowczo potępiła nieuzasadnione i bezprawne aresztowanie białoruskich tłumaczy Hanny Komar, Uładzimira Lankiewicza i Siarża Miadźwiedzieu, zatrzymanych podczas pokojowych protestów w Mińsku.

Pełny tekst oświadczenia w języku angielskim dostępny na stronie CEATL. Swoim oświadczeniem CEATL dołącza do PEN International (tekst w języku angielskim i rosyjskim).